Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, 5 567 mill. kr. Kompensasjon 305 mill. kr. Sum..." />     Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, 5 567 mill. kr. Kompensasjon 305 mill. kr. Sum..." />

Historisk arkiv

Kommunar i Hordaland får millionar til samhandling i 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2012

 

 

Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, 5 567 mill. kr.

Kompensasjon 305 mill. kr.

Sum

 

1 000 kr

1 000 kr

1 000 kr

1201 Bergen

284 959

0

284 959

1211 Etne

4 940

0

4 940

1216 Sveio

5 637

590

6 227

1219 Bømlo

12 721

106

12 827

1221 Stord

18 784

1 738

20 522

1222 Fitjar

3 323

0

3 323

1223 Tysnes

3 887

0

3 887

1224 Kvinnherad

16 126

1 133

17 259

1227 Jondal

1 489

0

1 489

1228 Odda

9 574

878

10 452

1231 Ullensvang

4 613

130

4 743

1232 Eidfjord

1 195

278

1 473

1233 Ulvik

1 588

0

1 588

1234 Granvin

1 300

0

1 300

1235 Voss

17 994

0

17 994

1238 Kvam

11 043

0

11 043

1241 Fusa

4 880

0

4 880

1242 Samnanger

2 960

0

2 960

1243 Os

17 588

0

17 588

1244 Austevoll

5 281

0

5 281

1245 Sund

6 511

0

6 511

1246 Fjell

20 986

0

20 986

1247 Askøy

25 469

0

25 469

1251 Vaksdal

5 705

0

5 705

1252 Modalen

428

0

428

1253 Osterøy

8 843

0

8 843

1256 Meland

6 815

21

6 836

1259 Øygarden

4 820

0

4 820

1260 Radøy

5 809

0

5 809

1263 Lindås

16 000

0

16 000

1264 Austrheim

3 250

0

3 250

1265 Fedje

872

0

872

1266 Masfjorden

2 328

0

2 328

 

Tabellforklaring:
Kolonne 1 viser summen av midlane til kommunal medfinansiering av spesialisthelsetenesta og økonomisk ansvar for utskrivingsklare pasientar på kommunenivå. Til saman får kommunane overført 5 567 millionar kroner over rammetilskotet i 2012.

Kolonne 2 viser fordelinga av tilleggskompensasjon. Samla kompensasjon er på 305 millionar kroner som vert sett av innafor veksten i frie inntekter.

Kolonne 3 er summen av kolonne 1 og 2.

  • Attende til hovudpressemeldinga: 5,6 milliardar kroner til samhandling i kommunane 

  •