Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, 5 567 mill. kr. Kompensasjon 305 mill. kr. Sum ..." />   Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, 5 567 mill. kr. Kompensasjon 305 mill. kr. Sum ..." />

Historisk arkiv

Nord-Trøndelags-kommunar får millionar til samhandling i 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2012

 

Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, 5 567 mill. kr.

Kompensasjon 305 mill. kr.

Sum

 

1 000 kr

1 000 kr

1 000 kr

1702 Steinkjer

26 313

0

26 313

1703 Namsos

14 781

736

15 517

1711 Meråker

3 451

0

3 451

1714 Stjørdal

24 115

0

24 115

1717 Frosta

3 191

0

3 191

1718 Leksvik

4 407

43

4 450

1719 Levanger

21 420

0

21 420

1721 Verdal

16 384

0

16 384

1724 Verran

3 645

0

3 645

1725 Namdalseid

2 347

29

2 376

1736 Snåsa

2 932

0

2 932

1738 Lierne

1 915

0

1 915

1739 Røyrvik

665

157

822

1740 Namsskogan

1 321

0

1 321

1742 Grong

3 238

0

3 238

1743 Høylandet

1 668

0

1 668

1744 Overhalla

4 404

0

4 404

1748 Fosnes

939

0

939

1749 Flatanger

1 514

0

1 514

1750 Vikna

4 780

0

4 780

1751 Nærøy

6 383

0

6 383

1755 Leka

883

0

883

1756 Inderøy

7 976

0

7 976

 

Tabellforklaring:
Kolonne 1 viser summen av midlane til kommunal medfinansiering av spesialisthelsetenesta og økonomisk ansvar for utskrivingsklare pasientar på kommunenivå. Til saman får kommunane overført 5 567 millionar kroner over rammetilskotet i 2012.

Kolonne 2 viser fordelinga av tilleggskompensasjon. Samla kompensasjon er på 305 millionar kroner som vert sett av innafor veksten i frie inntekter.

Kolonne 3 er summen av kolonne 1 og 2.

  • Attende til hovudpressemeldinga: 5,6 milliardar kroner til samhandling i kommunane