Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, 5 567 mill. kr. Kompensasjon 305 mill. kr. Sum..." />     Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, 5 567 mill. kr. Kompensasjon 305 mill. kr. Sum..." />

Historisk arkiv

Nordlands-kommunar får millionar til samhandling i 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2012

 

 

Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, 5 567 mill. kr.

Kompensasjon 305 mill. kr.

Sum

 

1 000 kr

1 000 kr

1 000 kr

1804 Bodø

50 476

1 172

51 648

1805 Narvik

22 692

1 687

24 379

1811 Bindal

2 332

0

2 332

1812 Sømna

2 585

84

2 669

1813 Brønnøy

8 927

1 620

10 547

1815 Vega

1 679

0

1 679

1816 Vevelstad

681

0

681

1818 Herøy

2 199

464

2 663

1820 Alstahaug

8 397

783

9 180

1822 Leirfjord

2 723

0

2 723

1824 Vefsn

16 415

6 007

22 422

1825 Grane

2 015

73

2 088

1826 Hattfjelldal

1 993

525

2 518

1827 Dønna

1 883

90

1 973

1828 Nesna

2 202

0

2 202

1832 Hemnes

5 974

0

5 974

1833 Rana

30 519

5 622

36 141

1834 Lurøy

2 542

129

2 671

1835 Træna

575

231

806

1836 Rødøy

1 655

0

1 655

1837 Meløy

8 298

297

8 595

1838 Gildeskål

2 869

472

3 341

1839 Beiarn

1 645

0

1 645

1840 Saltdal

5 928

0

5 928

1841 Fauske

11 874

1 631

13 505

1845 Sørfold

2 743

31

2 774

1848 Steigen

3 568

37

3 605

1849 Hamarøy

2 502

0

2 502

1850 Tysfjord

2 669

445

3 114

1851 Lødingen

3 201

134

3 335

1852 Tjeldsund

1 946

0

1 946

1853 Evenes

1 917

0

1 917

1854 Ballangen

3 626

99

3 725

1856 Røst

722

0

722

1857 Værøy

934

0

934

1859 Flakstad

1 889

316

2 205

1860 Vestvågøy

13 147

7 730

20 877

1865 Vågan

10 983

2 584

13 567

1866 Hadsel

10 077

3 468

13 545

1867 Bø

4 231

0

4 231

1868 Øksnes

5 440

924

6 364

1870 Sortland

11 117

3 257

14 374

1871 Andøy

6 701

1 347

8 048

1874 Moskenes

1 587

235

1 822

 

Tabellforklaring:
Kolonne 1 viser summen av midlane til kommunal medfinansiering av spesialisthelsetenesta og økonomisk ansvar for utskrivingsklare pasientar på kommunenivå. Til saman får kommunane overført 5 567 millionar kroner over rammetilskotet i 2012.

Kolonne 2 viser fordelinga av tilleggskompensasjon. Samla kompensasjon er på 305 millionar kroner som vert sett av innafor veksten i frie inntekter.

Kolonne 3 er summen av kolonne 1 og 2.

  • Attende til hovudpressemeldinga: 5,6 milliardar kroner til samhandling i kommunane