Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasienter, 5 567 mill. kr. Kompensasjon 305 mill. kr. ..." />      Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasienter, 5 567 mill. kr. Kompensasjon 305 mill. kr. ..." />

Historisk arkiv

Østfold-kommunane får millionar til samhandling i 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2012

  

 

Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasienter, 5 567 mill. kr.

Kompensasjon 305 mill. kr.

Sum

 

1 000 kr

1 000 kr

1 000 kr

0101 Halden

35 491

0

35 491

0104 Moss

35 872

190

36 062

0105 Sarpsborg

62 001

0

62 001

0106 Fredrikstad

88 088

0

88 088

0111 Hvaler

5 231

0

5 231

0118 Aremark

1 834

0

1 834

0119 Marker

4 555

0

4 555

0121 Rømskog

968

0

968

0122 Trøgstad

6 148

0

6 148

0123 Spydeberg

6 142

72

6 214

0124 Askim

17 180

597

17 777

0125 Eidsberg

12 873

1 074

13 947

0127 Skiptvet

4 057

0

4 057

0128 Rakkestad

9 239

0

9 239

0135 Råde

8 488

0

8 488

0136 Rygge

16 798

0

16 798

0137 Våler

4 833

0

4 833

0138 Hobøl

5 131

516

5 647

 

Tabellforklaring:

Kolonne 1 viser summen av midlane til kommunal medfinansiering av spesialisthelsetenesta og økonomisk ansvar for utskrivingsklare pasientar på kommunenivå. Til saman får kommunane overført 5 567 millionar kroner over rammetilskotet i 2012.

Kolonne 2 viser fordelinga av tilleggskompensasjon. Samla kompensasjon er på 305 millionar kroner som vert sett av innafor veksten i frie inntekter.

Kolonne 3 er summen av kolonne 1 og 2.

  • Attende til hovudpressemeldinga: 5,6 milliardar kroner til samhandling i kommunane
  •