Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, 5 567 mill. kr. Kompensasjon 305 mill. kr. Sum..." />     Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, 5 567 mill. kr. Kompensasjon 305 mill. kr. Sum..." />

Historisk arkiv

Kommunar i Rogaland får millionar til samhandling i 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2012

 

 

Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, 5 567 mill. kr.

Kompensasjon 305 mill. kr.

Sum

 

1 000 kr

1 000 kr

1 000 kr

1101 Eigersund

15 879

0

15 879

1102 Sandnes

65 290

0

65 290

1103 Stavanger

129 314

0

129 314

1106 Haugesund

38 573

760

39 333

1111 Sokndal

4 084

0

4 084

1112 Lund

3 663

0

3 663

1114 Bjerkreim

2 893

0

2 893

1119 Hå

16 948

0

16 948

1120 Klepp

16 423

0

16 423

1121 Time

16 524

0

16 524

1122 Gjesdal

9 503

0

9 503

1124 Sola

22 587

0

22 587

1127 Randaberg

9 948

0

9 948

1129 Forsand

1 347

0

1 347

1130 Strand

12 113

0

12 113

1133 Hjelmeland

3 347

0

3 347

1134 Suldal

4 893

0

4 893

1135 Sauda

6 246

0

6 246

1141 Finnøy

3 590

0

3 590

1142 Rennesøy

4 187

0

4 187

1144 Kvitsøy

693

0

693

1145 Bokn

1 034

0

1 034

1146 Tysvær

10 595

895

11 490

1149 Karmøy

43 065

3 215

46 280

1151 Utsira

277

0

277

1160 Vindafjord

9 919

0

9 919

 

Tabellforklaring:

Kolonne 1 viser summen av midlane til kommunal medfinansiering av spesialisthelsetenesta og økonomisk ansvar for utskrivingsklare pasientar på kommunenivå. Til saman får kommunane overført 5 567 millionar kroner over rammetilskotet i 2012.

Kolonne 2 viser fordelinga av tilleggskompensasjon. Samla kompensasjon er på 305 millionar kroner som vert sett av innafor veksten i frie inntekter.

Kolonne 3 er summen av kolonne 1 og 2.

  • Attende til hovudpressemeldinga: 5,6 milliardar kroner til samhandling i kommunane 
  •