Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, 5 567 mill. kr. Kompensasjon 305 mill. kr. Sum..." />     Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, 5 567 mill. kr. Kompensasjon 305 mill. kr. Sum..." />

Historisk arkiv

Kommunar i Sogn og Fjordane får millionar til samhandling i 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2012

 

 

Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, 5 567 mill. kr.

Kompensasjon 305 mill. kr.

Sum

 

1 000 kr

1 000 kr

1 000 kr

1401 Flora

12 585

1 962

14 547

1411 Gulen

3 023

0

3 023

1412 Solund

1 216

0

1 216

1413 Hyllestad

2 023

0

2 023

1416 Høyanger

5 533

250

5 783

1417 Vik

4 017

0

4 017

1418 Balestrand

1 710

370

2 080

1419 Leikanger

2 753

209

2 962

1420 Sogndal

8 114

0

8 114

1421 Aurland

2 175

67

2 242

1422 Lærdal

2 848

54

2 902

1424 Årdal

7 313

605

7 918

1426 Luster

6 464

0

6 464

1428 Askvoll

4 262

0

4 262

1429 Fjaler

3 687

0

3 687

1430 Gaular

3 519

252

3 771

1431 Jølster

3 664

0

3 664

1432 Førde

11 895

1 796

13 691

1433 Naustdal

3 223

136

3 359

1438 Bremanger

5 472

1 390

6 862

1439 Vågsøy

7 660

873

8 533

1441 Selje

3 734

0

3 734

1443 Eid

6 785

43

6 828

1444 Hornindal

1 544

0

1 544

1445 Gloppen

7 552

728

8 280

1449 Stryn

8 434

0

8 434

 

 

Tabellforklaring:

Kolonne 1 viser summen av midlane til kommunal medfinansiering av spesialisthelsetenesta og økonomisk ansvar for utskrivingsklare pasientar på kommunenivå. Til saman får kommunane overført 5 567 millionar kroner over rammetilskotet i 2012.

Kolonne 2 viser fordelinga av tilleggskompensasjon. Samla kompensasjon er på 305 millionar kroner som vert sett av innafor veksten i frie inntekter.

Kolonne 3 er summen av kolonne 1 og 2.

  • Attende til hovudpressemeldinga: 5,6 milliardar kroner til samhandling i kommunane
  •