Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, 5 567 mill. kr. Kompensasjon 305 mill. kr. Sum..." />     Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, 5 567 mill. kr. Kompensasjon 305 mill. kr. Sum..." />

Historisk arkiv

Sør-Trøndelags-kommunar får millionar til samhandling i 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2012

 

 

Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, 5 567 mill. kr.

Kompensasjon 305 mill. kr.

Sum

 

1 000 kr

1 000 kr

1 000 kr

1601 Trondheim

181 868

7 399

189 267

1612 Hemne

5 285

0

5 285

1613 Snillfjord

1 344

0

1 344

1617 Hitra

5 408

0

5 408

1620 Frøya

5 379

26

5 405

1621 Ørland

6 111

0

6 111

1622 Agdenes

2 415

0

2 415

1624 Rissa

8 120

0

8 120

1627 Bjugn

6 023

0

6 023

1630 Åfjord

4 448

0

4 448

1632 Roan

1 456

0

1 456

1633 Osen

1 528

26

1 554

1634 Oppdal

8 283

0

8 283

1635 Rennebu

3 595

0

3 595

1636 Meldal

5 461

651

6 112

1638 Orkdal

13 298

0

13 298

1640 Røros

7 300

0

7 300

1644 Holtålen

2 888

0

2 888

1648 Midtre Gauldal

7 545

0

7 545

1653 Melhus

16 325

0

16 325

1657 Skaun

7 139

0

7 139

1662 Klæbu

5 488

0

5 488

1663 Malvik

12 562

0

12 562

1664 Selbu

5 360

0

5 360

1665 Tydal

1 226

0

1 226

 

 

Tabellforklaring:

Kolonne 1 viser summen av midlane til kommunal medfinansiering av spesialisthelsetenesta og økonomisk ansvar for utskrivingsklare pasientar på kommunenivå. Til saman får kommunane overført 5 567 millionar kroner over rammetilskotet i 2012.

Kolonne 2 viser fordelinga av tilleggskompensasjon. Samla kompensasjon er på 305 millionar kroner som vert sett av innafor veksten i frie inntekter.

Kolonne 3 er summen av kolonne 1 og 2.

  • Attende til hovudpressemeldinga: 5,6 milliardar kroner til samhandling i kommunane