Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, 5 567 mill. kr. Kompensasjon 305 mill. kr. Sum..." />     Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, 5 567 mill. kr. Kompensasjon 305 mill. kr. Sum..." />

Historisk arkiv

Kommunar i Telemark får millionar til samhandling i 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2012

 

 

Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, 5 567 mill. kr.

Kompensasjon 305 mill. kr.

Sum

 

1 000 kr

1 000 kr

1 000 kr

0805 Porsgrunn

41 796

4 331

46 127

0806 Skien

61 374

6 867

68 241

0807 Notodden

16 336

7 094

23 430

0811 Siljan

2 730

104

2 834

0814 Bamble

16 119

723

16 842

0815 Kragerø

13 474

6 614

20 088

0817 Drangedal

5 450

1 539

6 989

0819 Nome

8 514

671

9 185

0821 Bø

6 667

782

7 449

0822 Sauherad

5 339

1 179

6 518

0826 Tinn

8 153

1 647

9 800

0827 Hjartdal

2 269

252

2 521

0828 Seljord

3 904

1 375

5 279

0829 Kviteseid

3 359

722

4 081

0830 Nissedal

1 750

0

1 750

0831 Fyresdal

1 684

0

1 684

0833 Tokke

3 164

233

3 397

0834 Vinje

4 521

310

4 831

 

Tabellforklaring:
Kolonne 1 viser summen av midlane til kommunal medfinansiering av spesialisthelsetenesta og økonomisk ansvar for utskrivingsklare pasientar på kommunenivå. Til saman får kommunane overført 5 567 millionar kroner over rammetilskotet i 2012.

Kolonne 2 viser fordelinga av tilleggskompensasjon. Samla kompensasjon er på 305 millionar kroner som vert sett av innafor veksten i frie inntekter.

Kolonne 3 er summen av kolonne 1 og 2.

  • Attende til hovudpressemeldinga: 5,6 milliardar kroner til samhandling i kommunane