Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, 5 567 mill. kr. Kompensasjon 305 mill. kr. Sum..." />     Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, 5 567 mill. kr. Kompensasjon 305 mill. kr. Sum..." />

Historisk arkiv

Troms-kommunar får millionar til samhandling i 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2012

 

 

Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, 5 567 mill. kr.

Kompensasjon 305 mill. kr.

Sum

 

1 000 kr

1 000 kr

1 000 kr

1901 Harstad

27 184

79

27 263

1902 Tromsø

67 028

0

67 028

1911 Kvæfjord

3 690

0

3 690

1913 Skånland

3 922

0

3 922

1915 Bjarkøy

721

0

721

1917 Ibestad

2 319

0

2 319

1919 Gratangen

1 627

0

1 627

1920 Lavangen

1 453

0

1 453

1922 Bardu

4 615

0

4 615

1923 Salangen

2 651

160

2 811

1924 Målselv

7 806

0

7 806

1925 Sørreisa

3 929

0

3 929

1926 Dyrøy

1 758

0

1 758

1927 Tranøy

2 217

0

2 217

1928 Torsken

1 349

0

1 349

1929 Berg

1 268

0

1 268

1931 Lenvik

13 148

0

13 148

1933 Balsfjord

7 268

0

7 268

1936 Karlsøy

3 207

0

3 207

1938 Lyngen

4 073

0

4 073

1939 Storfjord

2 243

0

2 243

1940 Kåfjord

2 915

0

2 915

1941 Skjervøy

3 423

0

3 423

1942 Nordreisa

5 828

0

5 828

1943 Kvænangen

1 771

0

1 771

 

Tabellforklaring:

Kolonne 1 viser summen av midlane til kommunal medfinansiering av spesialisthelsetenesta og økonomisk ansvar for utskrivingsklare pasientar på kommunenivå. Til saman får kommunane overført 5 567 millionar kroner over rammetilskotet i 2012.

Kolonne 2 viser fordelinga av tilleggskompensasjon. Samla kompensasjon er på 305 millionar kroner som vert sett av innafor veksten i frie inntekter.

Kolonne 3 er summen av kolonne 1 og 2.

  • Attende til hovudpressemeldinga: 5,6 milliardar kroner til samhandling i kommunane
  •