Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, 5 567 mill. kr. Kompensasjon 305 mill. kr. Sum ..." />   Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, 5 567 mill. kr. Kompensasjon 305 mill. kr. Sum ..." />

Historisk arkiv

Kommunar i Vest-Agder får millionar til samhandling i 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2012

 

Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, 5 567 mill. kr.

Kompensasjon 305 mill. kr.

Sum

 

1 000 kr

1 000 kr

1 000 kr

1001 Kristiansand

89 670

0

89 670

1002 Mandal

17 096

0

17 096

1003 Farsund

11 280

0

11 280

1004 Flekkefjord

11 360

0

11 360

1014 Vennesla

14 359

0

14 359

1017 Songdalen

6 111

0

6 111

1018 Søgne

11 183

0

11 183

1021 Marnardal

2 599

0

2 599

1026 Åseral

1 024

0

1 024

1027 Audnedal

1 897

0

1 897

1029 Lindesnes

5 520

0

5 520

1032 Lyngdal

8 560

93

8 653

1034 Hægebostad

1 840

0

1 840

1037 Kvinesdal

6 812

0

6 812

1046 Sirdal

2 193

291

2 484

 

Tabellforklaring:

Kolonne 1 viser summen av midlane til kommunal medfinansiering av spesialisthelsetenesta og økonomisk ansvar for utskrivingsklare pasientar på kommunenivå. Til saman får kommunane overført 5 567 millionar kroner over rammetilskotet i 2012.

Kolonne 2 viser fordelinga av tilleggskompensasjon. Samla kompensasjon er på 305 millionar kroner som vert sett av innafor veksten i frie inntekter.

Kolonne 3 er summen av kolonne 1 og 2.

  • Attende til hovudpressemeldinga: 5,6 milliardar kroner til samhandling i kommunane
  •