Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, 5 567 mill. kr. Kompensasjon 305 mill. kr. ..." />      Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, 5 567 mill. kr. Kompensasjon 305 mill. kr. ..." />

Historisk arkiv

Kommunane i Vestfold får millionar til samhandling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2012

  

 

Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, 5 567 mill. kr.

Kompensasjon 305 mill. kr.

Sum

 

1 000 kr

1 000 kr

1 000 kr

0701 Horten

30 632

3 955

34 587

0702 Holmestrand

12 158

1 576

13 734

0704 Tønsberg

47 209

7 514

54 723

0706 Sandefjord

51 768

3 081

54 849

0709 Larvik

52 221

1 675

53 896

0711 Svelvik

7 471

0

7 471

0713 Sande

9 534

0

9 534

0714 Hof

3 628

188

3 816

0716 Re

9 350

238

9 588

0719 Andebu

5 880

1 484

7 364

0720 Stokke

11 821

1 516

13 337

0722 Nøtterøy

25 190

4 793

29 983

0723 Tjøme

5 813

1 045

6 858

0728 Lardal

2 998

0

2 998

 

 

Tabellforklaring:

Kolonne 1 viser summen av midlane til kommunal medfinansiering av spesialisthelsetenesta og økonomisk ansvar for utskrivingsklare pasientar på kommunenivå. Til saman får kommunane overført 5 567 millionar kroner over rammetilskotet i 2012.

Kolonne 2 viser fordelinga av tilleggskompensasjon. Samla kompensasjon er på 305 millionar kroner som vert sett av innafor veksten i frie inntekter.

Kolonne 3 er summen av kolonne 1 og 2.

  • Attende til hovudpressemeldinga: 5,6 milliardar kroner til samhandling i kommunane
  •