Historisk arkiv

Medlemane i nøkkelgruppa for e-val

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Medlemane i nøkkelgruppa er:

• Marianne Nordli, Fremskrittspartiet
• Hanne Bjerknes, Høyre
• Reidun Wiebe Jacobsen, Kristelig Folkeparti
• Bjørn Chr. Borch, Kystpartiet
• Oddvar Igland, Senterpartiet
• Per Østvold, Sosialistisk Venstreparti
• Marie Sneve Martiniussen, Rødt
• Kjartan Almenning, Venstre
• Hans Børte, Akershus fylkeskommune
• Bjørn Eriksen, Arbeiderpartiet