Historisk arkiv

Statens bygningstekniske etat endrer navn til Direktoratet for byggkvalitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Kongen i statsråd har 16. september 2011 vedtatt å endre navnet på Statens bygningstekniske etat til Direktoratet for byggkvalitet. Navnendringen gjelder fra og med 1. januar 2012.

Endringen er gjort for å gi etaten et navn som avspeiler det oppdraget organisasjonen har, og som er enkelt å kommunisere for etaten.