Historisk arkiv

OSSE-rapport fra observasjonen av e-valg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Forsøket med stemming via Internett ble gjennomført på en åpen og inkluderende måte. Det mener eksperter fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i sin evalueringsrapport.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011 ble det gjennomført et forsøk med e-valg. Velgere i 10 kommuner kunne forhåndsstemme via Internett. Ekspertgruppen fra OSSE fulgte gjennomføringen av forsøket.

OSSE skriver at forsøkene ble gjennomført på en åpen og inkluderende måte. De har lite å utsette på den tekniske løsningen. Samtidig har de innspill til hvordan man kan forbedre gjennomføringen.

- Innspillene fra OSSE gir oss nyttig kunnskap. Vi tar dette med oss i evalueringen av forsøket med e-valg. Vi vil legge frem en stortingsmelding om elektronisk stemmegivning høsten 2012. Da vil departementet gi anbefalinger om hvorvidt forsøk med elektronisk stemmegivning skal videreføres, sier Sandbakken.

Kommunal- og regionaldepartementet inviterte OSSE til å følge forsøket. Hensikten var blant annet å få innspill til forbedringer. Departementet ønsket også tilbakemeldinger på gjennomføringen av forsøket sett opp mot internasjonale standarder.

- Rapporten viser at vi har gjort mye riktig i forsøket. Vi gjennomfører forsøk for å lære. Derfor er det viktig at OSSE påpeker forhold som kunne vært gjort enda bedre. Det sier statssekretær Dag-Henrik Sandbakken i kommunal- og regionaldepartementet.

OSSE-rapporten "Internet voting pilot project local government elections 12 September 2012"

 

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00