Historisk arkiv

1 309 millionar kroner meir til Rogaland neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2014

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Rogaland og Rogaland fylkeskommune.

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Rogaland og Rogaland fylkeskommune.


Anslag på

Vekst frå RNB


frie

2013 til 2014

Kommune

inntekter

Nominelle

Prosent


2014

kroner(1 000 kr)

(1 000 kr)


 

1

2

3

1101 Eigersund

701 314

33 698

5.0

1102 Sandnes

3 369 774

181 700

5.7

1103 Stavanger

6 510 864

290 667

4.7

1106 Haugesund

1 711 623

68 728

4.2

1111 Sokndal

180 798

7 568

4.4

1112 Lund

176 334

6 629

3.9

1114 Bjerkreim

154 083

5 457

3.7

1119 Hå

824 810

35 554

4.5

1120 Klepp

862 668

43 781

5.3

1121 Time

836 211

52 833

6.7

1122 Gjesdal

537 382

33 989

6.8

1124 Sola

1 248 028

64 860

5.5

1127 Randaberg

522 378

19 994

4.0

1129 Forsand

88 436

2 395

2.8

1130 Strand

594 852

41 987

7.6

1133 Hjelmeland

167 622

5 651

3.5

1134 Suldal

244 329

14 032

6.1

1135 Sauda

264 001

13 909

5.6

1141 Finnøy

184 336

9 676

5.5

1142 Rennesøy

256 956

12 765

5.2

1144 Kvitsøy

42 873

1 924

4.7

1145 Bokn

60 350

3 626

6.4

1146 Tysvær

533 538

28 731

5.7

1149 Karmøy

1 922 899

79 490

4.3

1151 Utsira

27 982

541

2.0

1160 Vindafjord

475 443

19 911

4.4

Fordelast gjennom året

16 152Rogaland

22 516 037

1 083 524

5.1

Rogaland fylkeskommune

4 669 597

225 582

5.1

Fyrste kolonne:
Syner anslag på kor mykje kvar kommune får i frie inntekter i 2014, målt i 1000 kroner.

Andre kolonne:
Syner anslag på kor mykje meir pengar kvar kommune får rekna frå RNB 2013 til nasjonalbudsjettet 2014. Veksten er korrigert for endringar i kommunanes oppgåver.

Tredje kolonne:
Syner veksten målt i prosent. Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal også dekkje pris- og lønsauke frå 2013 til 2014. Denne er rekna til 3 prosent.