Historisk arkiv

1 340 millionar kroner meir til Hordaland neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2014

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.


Anslag på

Vekst frå RNB


frie

2013 til 2014

Kommune

inntekter

Nominelle

Prosent


2014

kroner(1 000 kr)

(1 000 kr)


 

1

2

3

1201 Bergen

12 739 158

584 891

4.8

1211 Etne

224 960

11 368

5.3

1216 Sveio

284 327

15 369

5.7

1219 Bømlo

612 704

23 486

4.0

1221 Stord

874 566

38 067

4.6

1222 Fitjar

169 324

7 234

4.5

1223 Tysnes

166 331

5 472

3.4

1224 Kvinnherad

714 198

35 499

5.2

1227 Jondal

75 420

2 221

3.0

1228 Odda

378 080

13 462

3.7

1231 Ullensvang

205 364

7 338

3.7

1232 Eidfjord

67 593

2 114

3.2

1233 Ulvik

79 165

3 327

4.4

1234 Granvin

63 652

1 928

3.1

1235 Voss

719 002

31 221

4.5

1238 Kvam

460 814

17 021

3.8

1241 Fusa

215 883

7 373

3.5

1242 Samnanger

139 984

6 616

5.0

1243 Os

873 199

45 462

5.5

1244 Austevoll

293 645

14 886

5.3

1245 Sund

321 752

15 265

5.0

1246 Fjell

1 094 242

54 246

5.2

1247 Askøy

1 305 603

75 941

6.2

1251 Vaksdal

237 488

7 965

3.5

1252 Modalen

38 453

1 381

3.7

1253 Osterøy

382 035

15 890

4.3

1256 Meland

366 143

20 170

5.8

1259 Øygarden

228 028

13 139

6.1

1260 Radøy

259 033

9 466

3.8

1263 Lindås

742 433

35 386

5.0

1264 Austrheim

158 615

5 476

3.6

1265 Fedje

50 795

1 871

3.8

1266 Masfjorden

113 144

7 099

6.7

Fordelast gjennom året

24 500Hordaland

24 679 634

1 137 152

4.8

Hordaland fylkeskommune

5 625 472

202 611

3.7

 

Fyrste kolonne:
Syner anslag på kor mykje kvar kommune får i frie inntekter i 2014, målt i 1000 kroner.

Andre kolonne:
Syner anslag på kor mykje meir pengar kvar kommune får rekna frå RNB 2013 til nasjonalbudsjettet 2014. Veksten er korrigert for endringar i kommunanes oppgåver.

Tredje kolonne:
Syner veksten målt i prosent. Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal også dekkje pris- og lønsauke frå 2013 til 2014. Denne er rekna til 3 prosent.