Historisk arkiv

246 millionar kroner meir til Finnmark neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2014

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Finnmark og Finnmark fylkeskommune.

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Finnmark og Finnmark fylkeskommune.


Anslag på

Vekst frå RNB


frie

2013 til 2014

Kommune

inntekter

Nominelle

Prosent


2014

kroner(1 000 kr)

(1 000 kr)


 

1

2

3

2002 Vardø

140 394

3 056

2.2

2003 Vadsø

343 142

16 106

4.9

2004 Hammerfest

561 311

35 125

6.7

2011 Kautokeino

198 523

11 904

6.4

2012 Alta

1 103 903

60 508

5.8

2014 Loppa

97 093

2 119

2.2

2015 Hasvik

84 587

4 351

5.4

2017 Kvalsund

88 739

3 119

3.6

2018 Måsøy

98 041

1 788

1.9

2019 Nordkapp

199 664

5 779

3.0

2020 Porsanger

226 448

6 483

2.9

2021 Karasjok

180 193

5 040

2.9

2022 Lebesby

115 954

2 437

2.1

2023 Gamvik

87 716

3 481

4.1

2024 Berlevåg

83 717

1 288

1.6

2025 Tana

201 108

8 371

4.3

2027 Nesseby

77 905

2 217

2.9

2028 Båtsfjord

138 501

4 816

3.6

2030 Sør-Varanger

557 676

21 647

4.0

Fordelast gjennom året

8 000Finnmark

4 592 614

201 636

4.6

Finnmark fylkeskommune

1 350 346

44 807

3.4

 

Fyrste kolonne:
Syner anslag på kor mykje kvar kommune får i frie inntekter i 2014, målt i 1000 kroner.

Andre kolonne:
Syner anslag på kor mykje meir pengar kvar kommune får rekna frå RNB 2013 til nasjonalbudsjettet 2014. Veksten er korrigert for endringar i kommunanes oppgåver.

Tredje kolonne:
Syner veksten målt i prosent. Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal også dekkje pris- og lønsauke frå 2013 til 2014. Denne er rekna til 3 prosent.