Historisk arkiv

278 millionar kroner meir til Sogn og Fjordane neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2014

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane fylkeskommune.


Anslag på

Vekst frå RNB


frie

2013 til 2014

Kommune

inntekter

Nominelle

Prosent


2014

kroner(1 000 kr)

(1 000 kr)


 

1

2

3

1401 Flora

608 316

22 735

3.9

1411 Gulen

153 674

6 599

4.5

1412 Solund

62 857

1 837

3.0

1413 Hyllestad

94 336

3 003

3.3

1416 Høyanger

242 063

10 076

4.3

1417 Vik

161 143

5 389

3.5

1418 Balestrand

89 874

2 361

2.7

1419 Leikanger

122 208

5 176

4.4

1420 Sogndal

356 565

14 934

4.4

1421 Aurland

106 633

3 405

3.3

1422 Lærdal

130 041

4 546

3.6

1424 Årdal

282 478

10 419

3.8

1426 Luster

287 847

13 397

4.9

1428 Askvoll

181 433

9 532

5.5

1429 Fjaler

177 600

8 738

5.2

1430 Gaular

172 630

13 954

8.8

1431 Jølster

178 587

5 905

3.4

1432 Førde

617 446

27 479

4.7

1433 Naustdal

158 456

7 963

5.3

1438 Bremanger

245 820

10 344

4.4

1439 Vågsøy

323 738

11 578

3.7

1441 Selje

162 340

6 203

4.0

1443 Eid

302 457

12 175

4.2

1444 Hornindal

80 549

2 438

3.1

1445 Gloppen

324 082

13 533

4.4

1449 Stryn

380 075

17 330

4.8

Fordelast gjennom året

10 420Sogn og Fjordane

6 013 668

250 121

4.3

Sogn og Fjordane fylkeskommune

2 088 815

28 198

1.4

Fyrste kolonne:
Syner anslag på kor mykje kvar kommune får i frie inntekter i 2014, målt i 1000 kroner.

Andre kolonne:
Syner anslag på kor mykje meir pengar kvar kommune får rekna frå RNB 2013 til nasjonalbudsjettet 2014. Veksten er korrigert for endringar i kommunanes oppgåver.

Tredje kolonne:
Syner veksten målt i prosent. Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal også dekkje pris- og lønsauke frå 2013 til 2014. Denne er rekna til 3 prosent.