Historisk arkiv

454 millionar kroner meir til Telemark neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2014

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Telemark og Telemark fylkeskommune.

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Telemark og Telemark fylkeskommune.


Anslag på

Vekst frå RNB


frie

2013 til 2014

Kommune

inntekter

Nominelle

Prosent


2014

kroner(1 000 kr)

(1 000 kr)


 

1

2

3

0805 Porsgrunn

1 647 227

66 465

4.2

0806 Skien

2 480 288

112 708

4.8

0807 Notodden

644 618

27 647

4.5

0811 Siljan

128 031

5 652

4.6

0814 Bamble

650 641

30 359

4.9

0815 Kragerø

532 479

22 656

4.4

0817 Drangedal

241 347

11 926

5.2

0819 Nome

352 357

13 421

4.0

0821 Bø

287 713

9 024

3.2

0822 Sauherad

224 586

9 810

4.6

0826 Tinn

340 236

11 246

3.4

0827 Hjartdal

102 215

1 004

1.0

0828 Seljord

169 877

10 148

6.4

0829 Kviteseid

145 712

4 704

3.3

0830 Nissedal

90 759

1 906

2.1

0831 Fyresdal

87 943

3 120

3.7

0833 Tokke

135 491

4 721

3.6

0834 Vinje

212 390

8 416

4.1

Fordelast gjennom året

15 485Telemark

8 489 394

359 890

4.4

Telemark fylkeskommune

1 908 175

94 158

5.2

 

Fyrste kolonne:
Syner anslag på kor mykje kvar kommune får i frie inntekter i 2014, målt i 1000 kroner.

Andre kolonne:
Syner anslag på kor mykje meir pengar kvar kommune får rekna frå RNB 2013 til nasjonalbudsjettet 2014. Veksten er korrigert for endringar i kommunanes oppgåver.

Tredje kolonne:
Syner veksten målt i prosent. Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal også dekkje pris- og lønsauke frå 2013 til 2014. Denne er rekna til 3 prosent.