Historisk arkiv

461 millionar kroner meir til Troms neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2014

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Troms og Troms fylkeskommune.

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Troms og Troms fylkeskommune.


Anslag på

Vekst frå RNB


frie

2013 til 2014

Kommune

inntekter

Nominelle

Prosent


2014

kroner(1 000 kr)

(1 000 kr)


 

1

2

3

1902 Tromsø

3 327 568

161 185

5.1

1903 Harstad

1 211 342

45 688

3.9

1911 Kvæfjord

192 372

9 318

5.1

1913 Skånland

181 296

6 083

3.5

1917 Ibestad

101 810

2 728

2.8

1919 Gratangen

84 584

3 531

4.4

1920 Lavangen

77 413

1 810

2.4

1922 Bardu

218 555

7 538

3.6

1923 Salangen

135 606

3 879

2.9

1924 Målselv

354 138

12 197

3.6

1925 Sørreisa

188 109

6 390

3.5

1926 Dyrøy

88 930

2 162

2.5

1927 Tranøy

108 833

4 324

4.1

1928 Torsken

72 787

2 421

3.4

1929 Berg

63 529

1 623

2.6

1931 Lenvik

636 046

22 168

3.6

1933 Balsfjord

318 208

10 236

3.3

1936 Karlsøy

157 968

5 149

3.4

1938 Lyngen

206 518

10 165

5.2

1939 Storfjord

131 712

6 065

4.8

1940 Kåfjord

146 845

4 303

3.0

1941 Skjervøy

183 981

5 235

2.9

1942 Nordreisa

271 368

14 644

5.7

1943 Kvænangen

128 343

3 456

2.8

Fordelast gjennom året

12 000Troms

8 599 864

353 279

4.3

Troms fylkeskommune

2 668 711

107 867

4.2


Fyrste kolonne:
Syner anslag på kor mykje kvar kommune får i frie inntekter i 2014, målt i 1000 kroner.

Andre kolonne:
Syner anslag på kor mykje meir pengar kvar kommune får rekna frå RNB 2013 til nasjonalbudsjettet 2014. Veksten er korrigert for endringar i kommunanes oppgåver.

Tredje kolonne:
Syner veksten målt i prosent. Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal også dekkje pris- og lønsauke frå 2013 til 2014. Denne er rekna til 3 prosent.