Historisk arkiv

623 millionar kroner meir til Vestfold neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2014

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Vestfold og Vestfold fylkeskommune.

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Vestfold og Vestfold fylkeskommune.


Anslag på

Vekst frå RNB


frie

2013 til 2014

Kommune

inntekter

Nominelle

Prosent


2014

kroner(1 000 kr)

(1 000 kr)


 

1

2

3

0701 Horten

1 257 204

62 301

5.2

0702 Holmestrand

482 640

19 270

4.2

0704 Tønsberg

1 949 288

83 820

4.5

0706 Sandefjord

2 181 400

105 867

5.1

0709 Larvik

2 067 234

87 588

4.4

0711 Svelvik

308 312

12 236

4.1

0713 Sande

431 974

21 232

5.2

0714 Hof

166 366

5 799

3.6

0716 Re

447 567

16 852

3.9

0719 Andebu

275 040

14 540

5.6

0720 Stokke

531 384

26 411

5.2

0722 Nøtterøy

1 022 928

46 681

4.8

0723 Tjøme

234 653

9 236

4.1

0728 Lardal

132 298

5 417

4.3

Fordelast gjennom året

7 745Vestfold

11 496 032

516 986

4.7

Vestfold fylkeskommune

2 344 194

105 979

4.7

 

Fyrste kolonne:
Syner anslag på kor mykje kvar kommune får i frie inntekter i 2014, målt i 1000 kroner.

Andre kolonne:
Syner anslag på kor mykje meir pengar kvar kommune får rekna frå RNB 2013 til nasjonalbudsjettet 2014. Veksten er korrigert for endringar i kommunanes oppgåver.

Tredje kolonne:
Syner veksten målt i prosent. Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal også dekkje pris- og lønsauke frå 2013 til 2014. Denne er rekna til 3 prosent.