Historisk arkiv

730 millionar kroner meir til Østfold neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2014

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Østfold og Østfold fylkeskommune.

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Østfold og Østfold fylkeskommune.
Vekst frå RNB 2013 til 2014

Kommune

Anslag på frie inntekter 2014

Nominelle kroner

Prosent


(1 000 kr)

(1 000 kr)


  

1

2

3

 

 

 

 

0101 Halden

1 419 622

64 634

4.8

0104 Moss

1 429 656

74 851

5.5

0105 Sarpsborg

2 579 052

126 712

5.2

0106 Fredrikstad

3 585 777

151 497

4.4

0111 Hvaler

204 366

8 103

4.1

0118 Aremark

89 909

2 786

3.2

0119 Marker

182 617

8 399

4.8

0121 Rømskog

52 601

2 549

5.1

0122 Trøgstad

268 873

12 216

4.8

0123 Spydeberg

269 608

12 435

4.8

0124 Askim

716 442

35 403

5.2

0125 Eidsberg

553 589

21 044

4.0

0127 Skiptvet

186 244

7 357

4.1

0128 Rakkestad

414 898

15 324

3.8

0135 Råde

331 996

13 483

4.2

0136 Rygge

694 514

36 315

5.5

0137 Våler

231 201

15 316

7.1

0138 Hobøl

234 439

9 125

4.1

Fordelst gjennom året

11 200Østfold

13 456 603

618 749

4.8

Østfold fylkeskommune

2  719 773

110 810

4.2
 

Fyrste kolonne:
Syner anslag på kor mykje kvar kommune får i frie inntekter i 2014, målt i 1000 kroner.

Andre kolonne:
Syner anslag på kor mykje meir pengar kvar kommune får rekna frå RNB 2013 til nasjonalbudsjettet 2014. Veksten er korrigert for endringar i kommunanes oppgåver.

Tredje kolonne:
Syner veksten målt i prosent. Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal også dekkje pris- og lønsauke frå 2013 til 2014. Denne er rekna til 3 prosent.