Historisk arkiv

Du må ha stemmerett og stå i manntallet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet
Du må ha stemmerett og stå i manntallet

Følgende har stemmerett ved stortingsvalg:

Norske statsborgere som

  • vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som
  • ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og som
  • er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.

For å kunne stemme må en stå innført i manntallet i en kommune.

Er du innført i manntallet?

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert bosatt pr. 31. mai 2005.

Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 31. mai, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Dersom du bor i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Du kan skrive søknaden i et vanlig brev eller bruke eget skjema: PDF-format eller Word-format.

style="padding: 15px 15px 15px 15px; margin: 0;">