Historisk arkiv

Slik forhåndsstemmer du

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Stortingsvalget 2005
Slik forhåndsstemmer du

Du kan forhåndsstemme fra og med onsdag 10. august til og med fredag 9. september.

Det er kommunen som tar imot forhåndsstemmer. Kommunen bestemmer når og hvor du kan forhåndsstemme og informerer om dette.

Kommunen tar også imot forhåndsstemmer på helse- og sosialinstitusjoner.

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i hele landet. Du kan derfor stemme i en annen kommune enn der du bor/er manntallført. Dersom du stemmer utenfor fylket du er registrert som bosatt i 31. mai 2005, vil du få utdelt en hvit stemmeseddel som kun er påført de registrerte politiske partiene. Du må da krysse av for eller skrive på hvilke parti/gruppe du vil stemme på. Stemmer du i en kommune i det fylket du er registrert bosatt i, vil du få utdelt vanlige stemmesedler med kandidatnavn.

Slik forhåndsstemmer du:

  1. I valglokalet henvender du deg til valgfunksjonær som gir deg stemmeseddelkonvoutt og som forklarer deg hvordan du skal gå frem for å stemme. Stemmer du utenfor eget fylke får du utdelt en stemmeseddel som kun er påført de registrerte politiske partiene.
  2. Du går til valgavlukket, velger stemmeseddel, gjør eventuelle endringer og legger deretter stemmeseddelen i stemmeseddelkonvolutten.
  3. Gå til en valgfunksjonær, som legger stemmeseddelkonvolutten sammen med et valgkort ned i en omslagskonvolutt. Stemmegivningen legges så i valgurnen.

Ta med legitimasjon når du skal forhåndsstemme!

Husk at stemmen må rekke å nå frem til hjemkommunen din innen valgdagen. Du bør derfor være ute i god tid.

Dersom du ikke kan komme til et valglokale på grunn av sykdom eller uførhet, kan du søke valgstyret i din kommune om å få stemme hjemme eller der du oppholder deg. Kommunen vil kunngjøre når søknadsfristen er. Dersom du får adgang til å stemme hjemme, kommer det noen fra kommunen hjem til deg og mottar forhåndsstemmen der.

Dersom du bor i utlandet eller på Svalbard og Jan Mayen, kan du forhåndsstemme på norske utenriksstasjoner, hos særskilt oppnevnte stemmemottakere eller du kan brevstemme.

Du kan ikke stemme på valgdagen dersom du har forhåndsstemt. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.

style="padding: 15px 15px 15px 15px; margin: 0;">