Historisk arkiv

Gevinster av høyhastighets bredbåndsnett i distrikts-Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Nett-TV