Historisk arkiv

Kompetansearbeidsplasser - drivkraft for vekst i hele landet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Nett-TV

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete mottar onsdag 9. mars utredningen fra Kompetansearbeidsplassutvalget av utvalgsleder, professor Karen Helene Ulltveit-Moe.