Historisk arkiv

Pressekonferanse: Gode bygg for eit betre samfunn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Nett-TV

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete legg fram Meld.St. 28 (2011-2012)‏ Gode bygg for eit betre samfunn. Ein framtidsretta bygningspolitikk.

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete legg fram Meld.St. 28 (2011-2012)‏ Gode bygg for eit betre samfunn. Ein framtidsretta bygningspolitikk.