Tidligere statssekretær Anne Beathe K. Tvinnereim (Sp)

(Perioden 08.02.11-16.10.13)

Født: 1974

Politiske verv
2011- Statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet
2006-2011 Politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet
2003-2005 Varamedlem i Senterpartiets sentralstyre
2000-2002 Leder i Senterungdommen
2000-2002 Medlem av Senterpartiets sentralstyre
2001-2002 Rådsmedlem i Nei til EU
1998-2000 Internasjonal leder i Senterungdommen
1998-2000 Medlem av Senterpartiets internasjonale utvalg
1996-1998 Medlem av politisk utvalg Senterungdommen

Yrkeserfaring
2007-2011 Ambassadesekretær ved den norske ambassade i Maputo
2005-2006 Førstekonsulent i WTO-seksjonen i Utenriksdepartementet
2002-2005 Politisk rådgiver Senterpartiets stortingsgruppe
1998-2000 Politisk sekretær i Senterpartiets Hovedorganisasjon

Utdanning
2008 Master i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo
2005-2007 Utenriksdepartementets aspirantkurs
1995-2003 Cand. Mag. fra Universitetet i Oslo med statsvitenskap, spansk og portugisisk
1997-1998 Statsvitenskap og latinamerikansk emner fra Universidad de Costa Rica
1998 – Språkstudier ved Universidade de Lisboa
1996 – Språkstudier i Quito, Ecuador
1992-1993 Utvekslingsstudent på New Zealand

Andre verv
1993 – Verv i  Berg Bygdeungdomslag
1987- Foredragsvirksomhet for Norsk Flyktningeråd
1984 – 1992 Diverse verv i 4H.