Historisk arkiv

Ålesundutvalet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Utval som skal gjennomgå ulukka i Ålesund 26. mars 2008.

Utval som skal gjennomgå ulukka i Ålesund 26. mars 2008.

Utvalet

  • Leiar: Ottar Befring, fylkesmann i Møre og Romsdal
  • Lars Harald Blikra, forskar i Norges Geologiske Undersøkelse (NGU)
  • Marit Heggstad, avdelingsdirektør for Kommunal- og beredskap hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal
  • Gustav Pillgram Larsen, assisterande direktør i Statens bygningstekniske etat (BE)
  • Finn Mørch Andersen, seniorrådgjevar i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Utvalet har fått frist til 17. november 2008 med å levera sin rapport.