Historisk arkiv

Rapporter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Sluttrapport fra Kvalitetskommuneprogrammet: Sluttrapport i pdf (29.6.2010)

Sluttrapporten er skrevet av Bjørn Pettersen, Kristen Dalby og Bjørg Røstbø, med god hjelp fra de øvrige i sekretariatet. Redaktør er Bjørg Røstbø. Rapporten handler om hva kommunene har gjennomført, hvilke resultater som er oppnådd og hvilken læring som kan tas med videre.

Evaluering av Kvalitetskommuneprogrammet: Sammendrag i pdf (25.03.2010)        

Evalueringsrapporten kan lastes ned fra NIRB

 

Hva skal til for å lykkes med sykefraværsreduksjon?

Denne rapporten fra Prosjektforum ved Universitetet i Oslo gir mange gode svar.
Fem kommuner fra Kvalitetskommuneprogrammet har vært med i studiet.
 
Lenke til rapporten i pdf.

Førende dokumenter om sykefravær

Aktuelle skriv og notater

Annen forskning

Det er gjort mye forsknings- og utviklingsarbeid de siste årene som er relevant for arbeidet i kvalitetskommunen. Det er mye å lære av kartlegginger, utredninger og systematisk framstilling av andres erfaringer.

Her følger utvalgte kortversjoner som er hentet fra nettstedet til KS. Hele rapporter kan også skaffes ved henvendelse dit.