Historisk arkiv

Veileder i brukermedvirkning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Metode for kvalitetsforbedring beskriver en systematisk metode for å forbedre kvaliteten i sosial- og helsetjenstene. Dette heftet beskriver metoden i lys av å styrke brukeren.

Her følger noen eksempler på kommuner  som jobber med brukermedvirkning:
 
Sørum kommune, foreldre i skolen. Kontaktperson Jostein Mjonerud, jostein.mjonerud@sorum.kommune.no

Mandal kommune, brukerråd i alle enheter. Kontakperson Norman Udland, norman.udland@mandal.kommune.no 

Molde kommune, brukermedvirkning satt i system (Tiltak for funksjonshemmede). Kontaktperson Tore Witsø, tore.witsoe@molde.kommune.no

Øvre Eiker kommune , innbyggerakademiet, stedsutviklingsprosjekter. Kontaktperson Rita Winness, rita.winness@ovre-eiker.kommune.no

Åsnes kommune, økt egenmestring for funksjonshemmede gjennom innflytelse på individuell plan og aktiv dialog med pårørende. Kontaktperson Øystein Østgaard, oystein.ostgaard@asnes.kommune.no

Halden kommune, brukernes innspill og ønsker  brukes som utgangspunkt for bedre tilpasset barnehagetilbud. Kontaktperson Else Marie Breda. else.marie.breda@halden.kommune.no