Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Veileder i brukermedvirkning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Metode for kvalitetsforbedring beskriver en systematisk metode for å forbedre kvaliteten i sosial- og helsetjenstene. Dette heftet beskriver metoden i lys av å styrke brukeren.

Her følger noen eksempler på kommuner  som jobber med brukermedvirkning:
 
Sørum kommune, foreldre i skolen. Kontaktperson Jostein Mjonerud, [email protected]

Mandal kommune, brukerråd i alle enheter. Kontakperson Norman Udland, [email protected] 

Molde kommune, brukermedvirkning satt i system (Tiltak for funksjonshemmede). Kontaktperson Tore Witsø, [email protected]

Øvre Eiker kommune , innbyggerakademiet, stedsutviklingsprosjekter. Kontaktperson Rita Winness, [email protected]

Åsnes kommune, økt egenmestring for funksjonshemmede gjennom innflytelse på individuell plan og aktiv dialog med pårørende. Kontaktperson Øystein Østgaard, [email protected]

Halden kommune, brukernes innspill og ønsker  brukes som utgangspunkt for bedre tilpasset barnehagetilbud. Kontaktperson Else Marie Breda. [email protected]

Til toppen