Historisk arkiv

Hvordan beskytter systemet min stemme mot innsyn?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet