Historisk arkiv

Elektronisk stemmegivning er stengt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Fristen for å forhåndsstemme elektronisk via Internett var fredag 9. september kl. 23.59.

Se pressemelding om hvor mange som forhåndsstemte elektronisk: 3 av 4 velgere stemte via Internett