Historisk arkiv

E-valgforsøket

Oversikt over antall velgere som stemmer via Internett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Forsøk med internettstemming

Her finner du en oversikt over hvor mange internettstemmer som har kommet inn per døgn. Du finner også en oversikt over hvor mange velgere som hittil har stemt via Internett.

Her finner du en oversikt over hvor  mange internettstemmer som har kommet inn per døgn. Du finner også en oversikt over hvor mange velgere som hittil har stemt via Internett.

En velger kunne stemme via Internett så mange ganger han/hun vil. Antall internettstemmer er derfor høyere enn antallet velgere som har stemt via Internett.

Samtlige tall er oppgitt per døgn (fra midnatt til midnatt). Forhåndsstemmegivningen via Internett starter den 12. august kl 09.00 og avsluttes 6. september kl 23.59. Totalsummene for både antall internettstemmer og antall unike velgere er fra og med dette tidspunktet.

Tall og statistikk

Fakta

  • 36 prosent av velgerne i forsøkskommunene stemte via Internett (17 prosent i 2011).
  • 47 prosent av alle som stemte i forsøkskommunene, stemte på forhånd enten på papir eller via Internett (24 prosent i 2011).
  • 77 prosent av de som forhåndsstemte, forhåndsstemte via Internett (73 prosent i 2011).

 

Antall internettstemmer og antall velgere som har stemt via Internett:

Sist oppdatert 7. september kl 02:30.

Fylke/kommune Uke 36: Antall internettstemmer 
fordelt på dato
    
Totalt 
uke 36
Totalt
antall
stemmer
 Unike
velgere
totalt
  2/9 3/9 4/9 5/9 6/9      
Finnmark (Hammerfest): 76 107 135 206  275 799  1 829  1 750
Hedmark (Tynset):  89 96 115 185 346  831  1 530 1 462
Hordaland (Radøy): 84 94 91 169 283  721  1 244 1 196
Møre og Romsdal (Ålesund): 520 558 616 959 2140  4 793  10 304 9 990
Nordland (Bodø):  601 882 1140 1310 2094  6 027  12 712 12 310
Nordland (Vefsn): 153 184  237 276 438  1 288  2 672 2 567
Rogaland (Sandnes):  758  789 921 1564 2461  6 493  14 009 13 599
Sogn og Fjordane (Bremanger):  41 55 87  95  170 448  831 792
Vest-Agder (Mandal):  148 131 188  324 448  1 239  2 567 2 491
Vestfold (Larvik): 324 450 549 665 1812  3 800  7 836 7 578
Vestfold (Re): 81 95 126  221  342 865  1 726 1 676
Østfold (Fredrikstad): 690 923 1208 1598 2147  6 566  15 709 15211
Totalt: 3565 4364 5413 7572  12946  33 860  72 969  70 622 

* En velger kan stemme via Internett så mange ganger han/hun vil. Antall internettstemmer vil derfor være høyere enn antallet velgere som har stemt via Internett.

Fylke/kommune Uke 35: Antall internettstemmer 
fordelt på dato
Antall
stemmer
   26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 Totalt
uke 35
Finnmark (Hammerfest): 60 54 55 51 55 35 46 799
Hedmark (Tynset): 38 37 29 36 21 41 48 831
Hordaland (Radøy): 18 26 19 26 32 27 63 721
Møre og Romsdal (Ålesund): 228 276 213 247 162 192 486 4793
Nordland (Bodø): 396 391 377 456 306 235 442 6027
Nordland (Vefsn): 66 73 92 68 60 79 137 1278
Rogaland (Sandnes): 332 317 376 409 252 295 609 6493
Sogn og Fjordane (Bremanger): 23 18 25 25 30 23 49 448
Vest-Agder (Mandal):  71 65 59 62 51 78 133 1239
Vestfold (Larvik): 161 192 168 199 172 179 321 3800
Vestfold (Re): 47 57 49 46 34 46 69 865
Østfold (Fredrikstad): 334 385 371 310 286 310 574 6566
Totalt: 1 774 1 891 1 833 1 935 1 461 1 540 2 977 33860

 

Fylke/kommune Uke 34: Antall internettstemmer fordelt på dato                      Antall
stemmer
   19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8  Totalt
uke 34
Finnmark (Hammerfest): 60 34 41 41 29   29 29 263
Hedmark (Tynset): 23 23 43  16 15  14 23 157
Hordaland (Radøy): 25 22 25 15 14  10 12 123
Møre og Romsdal (Ålesund): 243 383 333 186 118  107 174 1 544
Nordland (Bodø): 360 391 372 279 190  131 205 1 928
Nordland (Vefsn): 63 70 60 58 24  17 32 324
Rogaland (Sandnes): 315 275 329 243 160  137 286 1 745
Sogn og Fjordane (Bremanger): 12 18 20 11 10  4 17 92
Vest-Agder (Mandal):  60 55 41 58 31  29 50 324
Vestfold (Larvik): 190 156 161 127 86  69 160 949
Vestfold (Re): 43  46 30 25 16 11 35 206
Østfold (Fredrikstad): 365 360 353 280  161 160 278 1 957
Totalt: 1 759 1 833 1 808 1 339 854   718 1 301  9 612

 

Fylke/kommune Uke 33: Antall internettstemmer fordelt på dato             Antall
stemmer
  12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 Totalt
uke 33
Finnmark (Hammerfest): 126 58 58 66 28 32 43 411
Hedmark (Tynset): 59 57 41 29 42 20  44 292
Hordaland (Radøy): 40 30 27 27  20 18  27 189
Møre og Romsdal (Ålesund): 715 439 283 202  158 102  264 2 163
Nordland (Bodø): 522 445 307 295 161 162 262 2 154
Nordland (Vefsn): 118 98 74 74 34 42 45 485 
Rogaland (Sandnes): 888 623 379 440  250 205  396 3 181
Sogn og Fjordane (Bremanger): 23 9 12 15  8 11  20  98
Vest-Agder (Mandal):  92 66 80 82  61 40  64  485
Vestfold (Larvik): 375 367 248 214 183 112 196 1 695
Vestfold (Re): 90 53 43 32 32 14 43 307 
Østfold (Fredrikstad): 1 193 884 847 472  376 287  557  4 616
Totalt: 4 241 3 129 2 399 1 948 1 353  1 045 1 961   16 076

 

Se hvor mange som har forhåndsstemt på papir i samme periode.

Se statistikk over antall internettstemmer og antall velgere som stemte via Internett i 2011.