Historisk arkiv

Tilgang på kildekoden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Her finner du lenker til dokumentasjon og kildekode til det elektroniske valgadministrasjonssystemet EVA. Dette inkluderer den foreløpige versjonen av kildekoden som skal brukes i forsøket med internettstemming.

Det gjøres fremdeles endringer i kildekoden. Departementet vil fortløpende publisere nye versjoner av kildekoden etter hvert som de tas i bruk.

Vi anbefaler å først lese dokumentasjonen, siden det da blir enklere å sette seg inn i kildekoden.

Du kan rette tekniske spørsmål om kildekoden til e-valg2011@krd.dep.no.