Historisk arkiv

Finn din internettstemme i den digitale stemmeurna

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Forsøk med internettstemming

Du kan sjekke at din internettstemme ligger lagret i den digitale stemmeurna helt frem til opptellingen på valgnatten. Dette krever litt teknisk interesse å få dette til, men vi vil her beskrive fremgangsmåten.

Du kan sjekke at din internettstemme ligger lagret i den digitale stemmeurna helt frem til opptellingen på valgnatten. Dette krever litt teknisk interesse å få dette til, men vi vil her beskrive fremgangsmåten. For bakgrunsinformasjon, les først: "Hvordan kan jeg vite at min stemme er riktig registrert?" .

Hvordan sjekke at stemmen din ligger i den digitale stemmurna

For å kunne sjekke dette må du trykke på lenken "Vil du være med og observere internett-valget" rett etter at du har stemt via Internett, men før du logger deg ut. Du vil da få opp en side som beskriver hvordan du kan laste ned en såkalt SHA-256 hash av din krypterte stemme. Hashen består av en rekke bokstaver og tegn som du så må kopiere og lagre på din datamaskin. Hashen er en forkortelse av din krypterte stemme. Signaturene kan brukes for å bevise at hashen er fra en ekte stemme.

En komplett liste over hashene av alle de mottatte stemmene publiseres hver hele time i en liste som finnes på  https://github.com/KRD-KOMM-VL/evalg. Etter en time kan du dermed sjekke at akkurat din hash har blitt publisert i denne listen. Det er viktig å forstå at hashen ikke avslører hvem du er eller hva du har stemt på. Du kan sjekke listen så mange ganger du vil fram til tellingen på valgdagen.

Når du finner din hash i listen, vet du at internettstemmen finnes i den digitale stemmeurnen. På valgdagen vil en uavhengig tredjepart kontrollere at listen stemmer over ens med innholdet i den digitale stemmeurnen før innholdet telles. Så lenge det er samsvar mellom listen og stemmeurnen vet vi at alle stemmene som skal telles, blir talt.

Hvordan finne din hash i listen

Stegene nedenfor kan kun gjennomføres når du nettopp har sendt inn din internettstemme, for så å trykek på lenken "Vil du være med og observere internett-valget". Instruksjonene under er de samme som du da får opp i stemmeklienten:

  • Klikk på "Se SHA-256 hash" nedenfor. Et skjermbilde med en hash og to hash-signaturer vil da komme opp. For å kunne søke opp hashen din senere bør du lagre denne informasjonen i et tomt tekstdokument.
  • Listen blir oppdatert minst en gang i timen. I det digitale arkivet, er det en tekstfil som heter "Bulletin_130001.txt". Når du åpner denne tekstfila, kan du søke etter din hash ved å taste inn Ctrl+f og lime inn (Ctrl+v) hashen du kopierte.
  • Hvis du finner hashen vet du at din stemme er mottatt og lagret.
  • Dersom du ikke finner hashen, kan det være at du er for rask og at listen ikke er oppdatert. Om du tror listen har blitt oppdatert etter at du stemte, men du likevel ikke finner din hash, ring brukerstøtte på tlf 800 38 254.
  • Hvis du stemmer flere ganger, vil alle hashene ligge lagret i listen. Kontroller gjerne flere ganger.

Hvordan verifisere din stemme og at listen er ekte

Ønsker å du å verifisere din stemme eller å sjekke at listen som publiseres på GitHub er ekte, bør du lese artikkelen: Hvordan kontrollere den digitale stemmeurna

 

Ta kontakt på 800 38 254 med brukerstøtten hvis du har ytterligere spørsmål.