Historisk arkiv

Oversikt over antall velgere som stemte pr. døgn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forsøk med internettstemmegivning i 2013

På denne siden finner du en oversikt over hvor mange internettstemmer som kom inn per døgn ved valget i 2013. Du finner også en oversikt over hvor mange velgere som stemte via Internett.

En velger kunne stemme via Internett så mange ganger han/hun vil. Antall internettstemmer er derfor høyere enn antallet velgere som har stemt via Internett.

Samtlige tall er oppgitt per døgn (fra midnatt til midnatt). Forhåndsstemmegivningen via Internett starter den 12. august kl 09.00 og avsluttes 6. september kl 23.59. Totalsummene for både antall internettstemmer og antall unike velgere er fra og med dette tidspunktet.

Fakta

36 prosent av velgerne i forsøkskommunene stemte via Internett (17 prosent i 2011).

47 prosent av alle som stemte i forsøkskommunene, stemte på forhånd enten på papir eller via Internett (24 prosent i 2011).

77 prosent av de som forhåndsstemte, forhåndsstemte via Internett (73 prosent i 2011).

Antall internettstemmer og antall velgere som har stemt via Internett:

Sist oppdatert 7. september kl 02:30.

Fylke/kommune

Uke 36: Antall internettstemmer 
fordelt på dato    

Totalt 
uke 36

Totalt antall 
stemmer

 Unike
velgere
  totalt

 

2/9

3/9

4/9

5/9

6/9

 

 

 

Finnmark   (Hammerfest):

76

107

135

206

 275

799 

1829

 1750

Hedmark   (Tynset):

 89

96

115

185

346 

831 

1530

1462

Hordaland   (Radøy):

84

94

91

169

283 

721 

1244

1196

Møre og Romsdal   (Ålesund):

520

558

616

959

2140 

4793 

10304

9990

Nordland (Bodø):

 601

882

1140

1310

2094 

6027 

12712

12310

Nordland   (Vefsn):

153

184

 237

276

438 

1288 

2672

2567

Rogaland   (Sandnes):

 758

 789

921

1564

2461 

6493 

14009

13599

Sogn og Fjordane   (Bremanger):

 41

55

87

 95

 170

448 

831

792

Vest-Agder   (Mandal): 

148

131

188

 324

448 

1239 

2567

2491

Vestfold   (Larvik):

324

450

549

665

1812 

3 800 

7836

7578

Vestfold (Re):

81

95

126

 221

 342

865 

1726

1676

Østfold   (Fredrikstad):

690

923

1208

1598

2147 

6566 

15709

15211

Totalt:

3565

4364

5413

7572 

12946 

33860 

72969 

70622 

* En velger kan stemme via Internett så mange ganger han/hun vil. Antall internettstemmer vil derfor være høyere enn antallet velgere som har stemt via Internett.

 

Fylke/kommune

Uke 35: Antall internettstemmer 
fordelt på dato

Antall
stemmer

 

 26/8

27/8

28/8

29/8

30/8

31/8

1/9

Totalt
 uke 35

Finnmark 
(Hammerfest):

60

54

55

51

55

35

46

799

Hedmark 
(Tynset):

38

37

29

36

21

41

48

831

Hordaland 
(Radøy):

18

26

19

26

32

27

63

721

Møre og Romsdal   (Ålesund):

228

276

213

247

162

192

486

4793

Nordland
(Bodø):

396

391

377

456

306

235

442

6027

Nordland
(Vefsn):

66

73

92

68

60

79

137

1278

Rogaland  
(Sandnes):

332

317

376

409

252

295

609

6493

Sogn og Fjordane   (Bremanger):

23

18

25

25

30

23

49

448

Vest-Agder 
(Mandal): 

71

65

59

62

51

78

133

1239

Vestfold 
(Larvik):

161

192

168

199

172

179

321

3800

Vestfold
(Re):

47

57

49

46

34

46

69

865

Østfold 
(Fredrikstad):

334

385

371

310

286

310

574

6566

Totalt:

1774

1891

1833

1935

1461

1540

2977

33860

 

Fylke/kommune

Uke 34: Antall internettstemmer 
fordelt på dato                     

Antall
stemmer

 

 19/8

20/8

21/8

22/8

23/8

24/8

25/8 

Totalt 
uke 34

Finnmark 
(Hammerfest):

60

34

41

41

29 

 29

29

263

Hedmark 
(Tynset):

23

23

43

 16

15 

14

23

157

Hordaland 
(Radøy):

25

22

25

15

14 

10

12

123

Møre og Romsdal 
(Ålesund):

243

383

333

186

118 

107

174

1544

Nordland
(Bodø):

360

391

372

279

190 

131

205

1928

Nordland 
(Vefsn):

63

70

60

58

24 

17

32

324

Rogaland 
(Sandnes):

315

275

329

243

160 

137

286

1745

Sogn og Fjordane 
(Bremanger):

12

18

20

11

10 

4

17

92

Vest-Agder 
(Mandal): 

60

55

41

58

31 

29

50

324

Vestfold 
(Larvik):

190

156

161

127

86 

69

160

949

Vestfold
(Re):

43

 46

30

25

16

11

35

206

Østfold
(Fredrikstad):

365

360

353

280

 161

160

278

1957

Totalt:

1759

1833

1808

1339

854 

 718

1301 

9612

 

Fylke/kommune

Uke 33: Antall internettstemmer 
fordelt på   dato            

Antall
stemmer

 

12/8

13/8

14/8

15/8

16/8

17/8

18/8

Totalt 
uke 33

Finnmark 
(Hammerfest):

126

58

58

66

28

32

43

411

Hedmark 
(Tynset):

59

57

41

29

42

20

 44

292

Hordaland 
(Radøy):

40

30

27

27

 20

18

 27

189

Møre og Romsdal   (Ålesund):

715

439

283

202

 158

102

 264

2163

Nordland
(Bodø):

522

445

307

295

161

162

262

2154

Nordland 
(Vefsn):

118

98

74

74

34

42

45

485 

Rogaland 
(Sandnes):

888

623

379

440

 250

205

 396

3181

Sogn og Fjordane   (Bremanger):

23

9

12

15

 8

11

 20

 98

Vest-Agder 
(Mandal): 

92

66

80

82

 61

40

 64

 485

Vestfold 
(Larvik):

375

367

248

214

183

112

196

1695

Vestfold
(Re):

90

53

43

32

32

14

43

307 

Østfold 
(Fredrikstad):

1193

884

847

472

 376

287

 557

 4616

Totalt:

4241

3129

2399

1948

1353 

1045

1961 

 16076

Se statistikk over antall internettstemmer og antall velgere som stemte via Internett i 2011.