Forsiden

Historisk arkiv

Endelig resultat fra e-stemmegivningen i forsøkskommunene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

På denne siden finner du endelig resultat over elektroniske stemmer avgitt i kommunene som deltar i forsøk med elektronisk stemmegivning ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011. Kommunene som deltar i forsøket er: Bodø, Bremanger, Hammerfest, Mandal, Radøy, Re, Sandnes, Tynset, Vefsn og Ålesund.

Den elektroniske forhåndsstemmegivningen ble stengt fredag 9. september kl. 23.59.

Endelige resultater fra elektronisk stemmegivning: 

Kommuner Fylkeskommuner
Bodø Hedmark
Bremanger Finnmark
Hammerfest Hordaland
Mandal Møre og Romsdal
Radøy Nordland
Re Rogaland
Sandnes Sogn og Fjordane
Tynset Vest-Agder
Vefsn Vestfold
Ålesund

 

Bodø – 1804

Liste Opptalte e-stemmer %-vis fordeling
A 2423 34,8
SV 300 4,3
RØDT 312 4,5
SP 153 2,2
KRF 147 2,1
V 231 3,3
H 1733 24,9
FRP 1533 22,0
KYST 15 0,2
MDG 59 0,8
Blanke 51 0,7

6957 100,0Bremanger – 1438

Liste Opptalte e-stemmer %-vis fordeling
A 107 26,3
SV 49 12,0
SP 58 14,3
KRF 9 2,2
V 23 5,7
H 110 27,0
FRP 46 11,3
Blanke 5 1,2

407 100,0Hammerfest – 2004

Liste Opptalte e-stemmer %-vis fordeling
A 690 61,3
SV 82 7,3
SP 15 1,3
KRF 19 1,7
H 209 18,6
FRP 75 6,7
KYST 25 2,2
Blanke 11 1,0

1126 100,0Mandal – 1002

Liste Opptalte e-stemmer %-vis fordeling
A 396 27,2
SV 44 3,0
SP 16 1,1
KRF 174 11,9
V 84 5,8
H 289 19,8
FRP 411 28,2
DEMN 4 0,3
MDG 34 2,3
Blanke 5 0,3

1457 100,0Radøy – 1260

Liste Opptalte e-stemmer %-vis fordeling
A 117 15,2
RØDT 10 1,3
SP 277 36,1
KRF 50 6,5
V 50 6,5
H 178 23,2
FRP 83 10,8
Blanke 3 0,4

768 100,0Re – 0716

Liste Opptalte e-stemmer %-vis fordeling
A 206 21,0
SV 27 2,8
SP 345 35,2
V 34 3,5
FRP 139 14,2
KYST 4 0,4
RE_H_KRF 213 21,7
Blanke 13 1,3

981 100,0Sandnes – 1102

Liste Opptalte e-stemmer %-vis fordeling
A 1814 22,1
SV 261 3,2
RØDT 37 0,5
SP 269 3,3
KRF 580 7,1
V 415 5,1
H 2788 34,0
FRP 1815 22,2
DEMN 6 0,1
KSP 23 0,3
MDG 61 0,7
PP 82 1,0
Blanke 42 0,5

8193 100,0Tynset – 0437

Liste Opptalte e-stemmer %-vis fordeling
A 197 21,8
SV 279 30,9
SP 182 20,2
KRF 26 2,9
V 38 4,2
H 122 13,5
FRP 27 3,0
TYV 28 3,1
Blanke 4 0,4

903 100,0Vefsn – 1824

Liste Opptalte e-stemmer %-vis fordeling
A 552 41,6
SV 63 4,7
RØDT 140 10,5
SP 67 5,0
KRF 23 1,7
V 80 6,0
H 174 13,1
FRP 220 16,6
Blanke 9 0,7

1328 100,0Ålesund – 1504

Liste Opptalte e-stemmer %-vis fordeling
A 1247 22,9
SV 160 2,9
RØDT 48 0,9
SP 59 1,1
KRF 370 6,8
V 350 6,4
H 1747 32,1
FRP 1200 22,1
DEMN 10 0,2
PP 31 0,6
TVPÅL 176 3,2
Blanke 36 0,7

5434 100,0Hedmark – 04

Liste Opptalte e-stemmer %-vis fordeling
A 242 32,0
SV 84 11,1
RØDT 11 1,5
SP 205 27,1
KRF 22 2,9
V 38 5,0
H 74 9,8
FRP 50 6,6
DEMN 0 0,0
KYST 0 0,0
MDG 12 1,6
PP 3 0,4
Blanke 15 2,0

756 100,0Finnmark – 20

Liste Opptalte e-stemmer %-vis fordeling
A 511 51,5
SV 59 5,9
RØDT 17 1,7
SP 12 1,2
KRF 12 1,2
V 14 1,4
H 195 19,6
FRP 98 9,9
DEMN 1 0,1
KSP 0 0,0
KYST 34 3,4
MDG 6 0,6
SAME 4 0,4
Blanke 30 3,0

993 100,0Hordaland – 12

Liste Opptalte e-stemmer %-vis fordeling
A 170 23,9
SV 6 0,8
RØDT 5 0,7
SP 139 19,6
KRF 45 6,3
V 39 5,5
H 176 24,8
FRP 100 14,1
DEMN 1 0,1
KSP 2 0,3
KYST 0 0,0
MDG 6 0,8
NKP 0 0,0
PP 3 0,4
BYLUFT 3 0,4
Blanke 15 2,1

710 100,0Møre og Romsdal – 15

Liste Opptalte e-stemmer %-vis fordeling
A 1146 22,8
SV 139 2,8
RØDT 41 0,8
SP 67 1,3
KRF 313 6,2
V 278 5,5
H 1470 29,2
FRP 1013 20,1
DEMN 13 0,3
KSP 7 0,1
KYST 4 0,1
MDG 27 0,5
PP 23 0,5
SUNML 423 8,4
Blanke 65 1,3

5029 100,0Nordland – 18

Liste Opptalte e-stemmer %-vis fordeling
A 2886 36,5
SV 404 5,1
RØDT 335 4,2
SP 217 2,7
KRF 178 2,2
V 293 3,7
H 1817 23,0
FRP 1518 19,2
DEMN 4 0,1
KYST 28 0,4
MDG 88 1,1
NKP 5 0,1
PP 33 0,4
SAMF 11 0,1
Blanke 96 1,2

7913 100,0Rogaland – 11

Liste Opptalte e-stemmer %-vis fordeling
A 1977 24,9
SV 247 3,1
RØDT 40 0,5
SP 230 2,9
KRF 584 7,4
V 373 4,7
H 2621 33,0
FRP 1629 20,5
DEMN 5 0,1
KSP 22 0,3
KYST 3 0,0
MDG 63 0,8
NKP 3 0,0
PP 68 0,9
Blanke 70 0,9

7935 100,0Sogn og Fjordane – 14

Liste Opptalte e-stemmer %-vis fordeling
A 93 24,7
SV 23 6,1
RØDT 7 1,9
SP 43 11,4
KRF 12 3,2
V 17 4,5
H 99 26,3
FRP 55 14,6
KSP 1 0,3
KYST 3 0,8
MDG 4 1,1
SAMDEM 8 2,1
Blanke 11 2,9

376 100,0Vest-Agder – 10

Liste Opptalte e-stemmer %-vis fordeling
A 329 25,0
SV 40 3,0
RØDT 9 0,7
SP 16 1,2
KRF 175 13,3
V 62 4,7
H 337 25,6
FRP 293 22,2
DEMN 10 0,8
KYST 2 0,2
MDG 23 1,7
NKP 0 0,0
PP 9 0,7
Blanke 13 1,0

1318 100,0Vestfold – 07

Liste Opptalte e-stemmer %-vis fordeling
A 256 28,5
SV 23 2,6
RØDT 3 0,3
SP 172 19,2
KRF 66 7,4
V 27 3,0
H 196 21,9
FRP 119 13,3
DEMN 3 0,3
KSP 3 0,3
KYST 0 0,0
MDG 4 0,4
PP 0 0,0
VL 7 0,8
Blanke 18 2,0

897 100,0