Historisk arkiv

Åfjord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Åfjord kommunevåpen

Tema: Omdømme

Prosjektleder: Ogne Undertun

Bakgrunn: Åfjord kommune vil gjerne ha positiv folketallsutvikling, god næringsutvikling og et best mulig omdømme utenfor kommunens grenser. Det viktigste er likevel at de som allerede bor i kommunen opplever kommunen som et godt sted å bo og at kommunens ansatte opplever kommunen som en god arbeidsgiver. Vårt utgangspunkt er todelt. For å oppnå lokal troverdighet i omdømmearbeidet, må vi sørge for å ha orden i eget hus slik at innbyggere og ansatte kan kjenne seg igjen i det bildet av kommunen vi senere vil ”selge” til omgivelsene. I tillegg kan det være slik at kommunens innbyggere og ansatte vil hjelpe til som positive ambassadører om de opplever at livskvaliteten er høy i fritid og arbeid.

Prosjekt: Omdømme: Levende samfunn, med glød, glede og utvikling.

Mål:

Fremme kommunens omdømme lokalt og i Midt-Norge gjennom:

 • Redusere uønsket deltid med 40 %
 • Utarbeide kommunens Arbeidsgiverstrategi innen april 2015
 • 15 % bedre resultat på medarbeiderundersøkelse januar 2015 i forhold til januar 2013
 • Ha et positivt omdømme gjennom prosjekter som setter fokus på handling, etikk, innovasjon og psykososialt arbeidsmiljø
 • Ha høy kvalitet i de kommunale tjenestene gjennom å ivareta og utvikle kompetente og engasjerte medarbeidere, og avklare forventninger med kommunens innbyggere
 • Gjennomføre innbyggerundersøkelse desember 2013 og 2015
 • Gjennomføre fysiske nærmiljøtiltak som fremmer folkehelse og trivsel
 • Bruk av sosiale medier og video som kommunikasjonsform

Tiltak:

 • Gjennom trepartssamarbeidet utvikle en oversiktlig arbeidsstrategi, april 2015
 • Øke stillinger til alle som jobber mer en avtalt, juni 2013
 • Prøve ut alternative arbeidstidsordninger, særlig lange vakter på helg, 2014
 • Bygge gode holdninger til arbeidsplassen gjennom miljøtiltak, hele prosjektperioden
 • Bygge gode holdninger til egen kommune, plan, innhold og form for offentlig dialog
 • Lederutvikling, relasjonskompetanse og verdibasert ledelse.

Nyheter: