Historisk arkiv

Drammen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Prosjektleder: Lisbeth Bakken

Bakgrunn: En kartlegging av deltidsarbeidet i pleie og omsorgssektoren i Drammen kommune fra 2007 viste at 25 prosent av de som jobber deltid er undersysselsatte, og at 51 prosent av de deltidsansatte i kommunen ønsket større avtalte stillinger. På bakgrunn av dette ble prosjektet ”Uønsket deltid i Drammen kommune” igangsatt våren 2009 med ambisjon om å avskaffe uønsket deltid i PLO i Drammen kommune. Prosjektet som inngår i ”Saman om ein betre kommune” er ett av delprosjektene til ”Uønsket deltid i Drammen kommune”.

Delprosjektene er:

  • Fra ufaglært til faglært. Tilbyr helsefagarbeider utdanning til fast ansatte uten relevant utdanning.
  • Utprøving av ulike nye arbeidstidsordninger. Samarbeidsturnus, 2+2+3 turnus, langvakter på helg og flåtestillinger.
  • Vikarpool

Prosjekt: ”Pilot vikarpool”

Mål:

  • Å redusere ledernes tidsbruk til vikarleie fra ca. 30 % til tilnærmet 0.
  • Medvirke til å kunne øke stillingsbrøkene for ansatte. I hovedprosjektet er målet 30 % reduksjon av uønsket deltid.
  • Redusere bruk av overtid til tilnærmet 0.
  • Redusere bruk av ufaglærte.

Tiltak: Vikarpool er en enhet på fire årsverk, som mottar bestilling på ønskede dekkede vakter fra natt tjenesten i hjemmebaserte tjenester for hele byen, for natt på ti sykehjem, for dag/kveld på tre sykehjem, et omsorgsbolig kompleks og for fem boliger i Omsorgstiltakene. Vikarpool er driftet alle årets dager fra 7.30 til 21.00.

Last ned prosjektplan for Tilrettelagte tjenester, Helse, sosial og omsorg (PDF)

Nyheter: