Historisk arkiv

Eidsvoll*

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

*Eidsvoll avsluttet prosjektet sitt i 2013

Prosjektleder: Miriam Hæreid Johansen

Bakgrunn: Eidsvoll kommune ønsker å prøve ut alternative turnusordninger i praktisk hverdag. Hensikten er å prøve ut om alternativ turnus kan gi positive effekter på trivsel, sykefravær og reduksjon i antall deltidsstillinger. Erfaringer fra prosjektet vil på denne måten kunne utgjøre beslutningsgrunnlag for framtidige endringer i turnus i Eidsvoll kommune.

Prosjekt: Alternativ turnus

Mål: Prøve ut om alternativ turnus kan gi positive effekter på trivsel, sykefravær og reduksjon i antall deltidsstillinger.

Delmål for Vilberg helsetun 4. avd:

 • Forbedre skåren på helhetsvurderingen i medarbeidertilfredshetsundersøkelsen med 0,3 i løpet av 2012 (fra 4,4 til 4,7)
 • Redusere sykefraværet med ett prosentpoeng (fra 12,8 % til 11,8 %) i løpet av 2012
 • Øke antall 100 % stillinger med 2
 • Redusere andelen deltidsstillinger fra 86 % til 75 % innen 31.12.2012
 • Øke gjennomsnittlig stillingsprosent fra 50 % til 60 % innen 31.12.2012
 • Redusere uønsket deltid fra 48 % til 40 % innen 31.12.2012
 • Redusere andel stillinger under 20 % med ti prosentpoeng (fra 35 % til 25 %) innen 31.12.2012

Delmål for Mattisholtet 118:

 • Øke trivsel og samarbeid i personalet
 • Forbedre skår på medarbeidertilfredshetsundersøkelsen
 • Redusere sykefraværet
 • Øke gjennomsnittlig stillingsprosent, langsiktig mål ingen under 30 %

Tiltak: Etablere alternativ turnus ved to enheter: 4. avdeling ved Vilberg Helsetun og Mattisholtet 118.

Tiltak ved Vilberg helsetun 4. avd:

 • Prøve ut ønsketurnus
 • Øke grunnbemanningen med to stillinger
 • Konkretisere arbeidsoppgavene
 • Gi de som ønsker det mulighet til å øke stillingen sin i ny turnus
 • Øke to hjelpepleierstillinger til 100 % stillinger
 • Tilby studenter jobb annenhver helg
 • (i dag hver tredje helg), være fleksibel i forhold til praksisuker, eksamen etc.

Tiltak ved Mattisholtet 118:

 • Prøve ut ønsketurnus
 • Prøve ut en 3+3 variant turnus
 • Konkretisere arbeidsoppgavene
 • Konkretisere målene for boligen
 • Gi enkelte mulighet til å øke deltidsstillingen sin i forbindelse med ny turnus

Lenker: