Historisk arkiv

Frøya

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Frøya kommunevåpen

Tema: Kompetanse-rekruttering (og språkopplæring)

Prosjektleder: Jan Otto Fredagsvik

Bakgrunn: Frøya kommune er en vekstkommune med store vekstutfordringer. Tilflyttingen etter 2007 er relativ stor (Ca.10 %), og det faktum at de fleste tilflyttere er fremmedspråklige, gir ekstra utfordringer. Det er en erkjennelse at nødvendig arbeidskraft fortsatt må rekrutteres fra utlandet.Det er derfor bl.a. påkrevet med ekstraordinære tiltak innenfor norskopplæring.

Prosjekt: Utvikle og teste nye innovative løsninger for rekruttering av arbeidskraft med riktig kompetanse. En viktig forutsetning for å lykkes er å få norskopplæringen satt i system og få på plass et operativt mottaksapparat for alle tilflyttere.

Mål: Best mulig integrering av tilflyttere til Frøya

Delmål:

  1. Å øke kompetanse i egen organisasjon og bl.a. bli bedre på rekruttering av arbeidskraft.
  2. Å finne gode løsninger for språkopplæring

Tiltak:

  1.  Finne et system for kartlegging av kompetanse i befolkningen, primært hos de fremmedspråklige tilflytterne.
  2.  Gjennomføre kartleggingen.
  3.  Få til gode mottaksordninger for tilflyttingsgruppen, bl.a. gjennom etablering av et tilflyttingskontor og økt kompetanse i servicekontoret
  4.  Utvikle språknøytral norskopplæring.
  5. Utvikle et tettere samarbeid med næringsliv og frivillige organisasjoner – primært grendalag/velforeninger – i arbeidet med integrering, inkludering og internasjonalisering.

 

Nyhetsbrev:

Nyhetsbrev nr. 1 2014 fra Frøya kommune (PDF)

Nyhetsbrev nr. 2 2014 fra Frøya kommune (PDF)

Nyhetsbrev nr. 3 2014 fra Frøya kommune (PDF)

Nyhetsbrev nr. 4 2014 fra Frøya kommune (PDF)

Nyhetsbrev nr. 1 2015 fra Frøya kommune (PDF)