Historisk arkiv

Østre Toten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Østre Toten kommunevåpen

Tema: Sykefravær

Prosjektleder: Anne Mette Sveum

Bakgrunn: Med bakgrunn i at sykefraværet for kommunalt ansatte har vært høyere I Østre Toten kommune enn landsgjennomsnittet, har vi over lang tid hatt fokus på nærværsarbeidet.

Dette er forankret i kommunens styringsdokumenter, IA- handlingsplan, og i Arbeidsgiverstrategien. Nærværet økte med 1 % i 2011, og ytterligere med 1 % i 2012. Allikevel ser vi behovet for videre systematisk arbeid på området.

 

Prosjekt:

 ”I hoppes om en bære kommune”- Nytenking - kvalitet – respekt. Verdier i praksis.

Vi ønsker å bidra til at kommunale arbeidsplasser er preget av gode holdninger, og vil se  holdningsskapende arbeid i sammenheng med implementeringen av kommunens nylig vedtatte verdisett: NYTENKING – KVALITET – RESPEKT.

 • Prosjektets problemstillinger tar utgangspunkt i IA- handlingsplan, samt kommunens Arbeidsgiverstrategi:
 • IA- handlingsplan: Beskriver konkrete målsetninger for nærvær, fokusområder og arbeidsmetoder for den enkelte enhet.
 • Arbeidsgiverstrategien kobler kommunens verdier til satsning på HMS, kompetanseutvikling og ledelse.

Mål:

Resultatmål:

 • Nærvær i Østre Toten kommune på 92 %

 Effektmål:

 • Implementere kommunens verdier ut i hele organisasjonen.
 • Ansatte i Østre Toten kommune skal utvikle positive holdninger i forhold til nærvær, egen helse og arbeidsevne.
 • Gi ledere gode ferdigheter i verdi- og resultatbasert ledelse.

Tiltak:

 • Lederutviklingsprogram i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten FRISK
 • Verditurné alle avdelinger i Østre Toten kommune
 • Intern omdømmebygging – fokus på vår identitet i forhold til verdiene våre.
 • Etisk refleksjon

 

Nyheter