Historisk arkiv

Songdalen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Songdalen kommunevåpen

Prosjektleder: Sonja Haukås

Tema: Heltid/deltid

Bakgrunn: Songdalen kommune har utfordringer i forhold til heltid/deltidsproblematikken, og ønsker et større fokus på dette området. Kommunens ledelse og arbeidstakerorganisasjoner har jobbet aktivt med dette i senere tid. I 2009 vedtok kommunestyret å ha fokus på utfordringer med uønsket deltid under 40 %. Oversikt på antall deltidsstillinger innen helse og omsorgsenheten i 2011 viser (PAI tall) 146 ansatte fordelt på 91.57 årsverk, og 37 heltidsstillinger. En kartlegging på uønsket deltid gjennomført i 2009 viset at 33 personer hadde uønsket deltidsstillinger. Samlet ønske om økt stilling utgjør 11.02 årsverk.

Prosjekt: Utviklingsprogrammet – ”Bedre kommune” Songdalen kommune

Hovedmålsetning: Å etablere en heltidskultur som avskaffer ufrivillig deltid og øker gjennomsnittlig stillingsstørrelse til 75% i løpet av prosjektperioden innen helse og omsorg

 • Brukere vil merke bedre kvalitet i helse og omsorgstjenesten, med færre ansatte pr. bruker.
 • Øke gjennomsnittlig stillingsstørrelse til 75 % i løpet av prosjektperioden (2011-2015)
 • Helse og omsorgsenheten vil være en attraktiv arbeidsplass, med bedre rekruttering til stillinger

Tiltak:

 • Kartlegging ved intervju av ansatte
 • Oppdatere kartleggingen fortløpende
 • Innføre arbeidstidsordninger på frivillig basis
 • Opprettelse av ansettelsesutvalg
 • Teorikurs fagbrev for helsefagarbeidere

 

Tema: Sykefravær

Songdalen kommune har utfordringer i forhold til sykefravær innen barnehagene, og ønsker et større fokus på dette området. Kommunens ledelse og arbeidstakerorganisasjoner har jobbet aktivt med dette i senere tid. Vi ønsker fokus på helsefremmede og forebyggende arbeid. Og i samarbeid med KS og Arendal kommune ble verdiprosjektet igangsatt fra 2011. Verdiprosjektet skal identifisere, gjennomføre og dokumentere tiltak som øker ansattes nærvær i kommunene.

Prosjekt: Utviklingsprogrammet – Verdiprosjekt  ”Bedre kommune” Songdalen kommune

Hovedmålsetning: Økt nærvær til 91.2% innen barnehagene. Videreutvikle nærværskulturen. 

Effektmål:

 • Høyt nærvær i barnehagene gir brukerne bedre tjenester og stabil arbeidskraft
 • Barnehagene blir en attraktiv arbeidsplass med god rekruttering av kvalifisert arbeidskraft

Tiltak:

 • Opprettelse av fokusgruppe på nærværsfaktorer
 • Følgeforsking på nærværsfaktorer
 • Teorikurs barne- og ungdomsarbeidere
 • Rekruttering av menn i barnehager
 • Tiltak på stressmesstring/ergonomi

Les forskningsrapporten Verdiprosjektet – Økt nærvær. Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen (PDF).

Nyheter: