Historisk arkiv

Steinkjer*

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

*Steinkjer avsluttet prosjektet sitt i 2013

Steinkjer kommunevåpen

Tema: Sykefravær

Prosjektleder: Mona Walmsley

Bakgrunn: Prosjektet " På lag med støvsuger`n" er rettet mot målgruppe hjemmehjelpere. Hjemmehjelperne har selv tidligere sagt at forholdene i de heimene de har arbeidet, ikke har gitt gode arbeidsbetingelser, og at mangelfullt utstyr har vanskeliggjort god kvalitet på tjenesten. Flere har i forhold til dette slitt med helsa – med påfølgende sykefravær. Prosjektet har innledningsvis vært rettet mot hjemmehjelpstjenesten ved én konkret tjeneste. Prosjektet vil i løpet av 2012 inkludere resten av hjemmehjelperne, og i løpet av 2012 – 2013 også inkludere BPA (brukerstyrt personlig assistent), Hjemmesykepleien og boliger for funksjonshemmede. 

Prosjekt: ”På lag med støvsuger`n" 

Mål:

  • Finne gode løsninger/redskap for deltakerne – oppgaver i de forskjellige heimene/oppdragsstedene.
  • Øke deltakernes robusthet og jobbengasjement
  • Skape VI-følelse, gode relasjoner i gruppe samt yrkesstolthet
  • Skape en trygghet i samspillet med brukeren.

Tiltak:

  • Ansatte er med å definere hjelpemiddelbehov og behov for innkjøp av utstyr (hjemmehjelperne)
  • Øke kunnskap om de ansattes rolle i et større system
  • Økt kunnskap om arbeidshelse, med vekt på forebyggende arbeid. Praktisk opplæring i øvelser og arbeidsteknikk, samt sikringsøvelser for å styrke kvalitet og forebygge skader i arbeidssammenheng.
  • Samspilltrening og kunnskap om at alle drar fordeler av at alle er inkludert i arbeidsfellesskapet, og at man veksler på å gi og ta.
  • Kurs/temamøter på etikk, kommunikasjon og profesjonell relasjon.