Historisk arkiv

Nettverkene i Sammen om en bedre kommune

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Arbeid i nettverk har vært den sentrale arbeidsformen i programmet. Deltakerkommunene har vært inndelt i nettverk etter hvilket tema de skal jobbe med. Å møte og lære av hverandre i nettverk har gitt kommunene nyttige innspill og erfaringsutveksling.

Hver kommunene har deltatt på tre obligatoriske nettverkssamlinger. Samlingene ledes av en nettverksleder. Hver kommune har blitt oppfordret til å stille med politisk nivå, administrativt nivå og tillitsvalgte. På nettverkssamlingene har deltakerne fått tilgang på utvalgte ressurspersoner og kompetansemiljøer, og anledning til å utveksle erfaringer med andre kommuner.

KS har hatt ansvar for gjennomføring av nettverkssamlingene. Nettverkslederne er derfor ansatt i KS eller i KS-Konsulent. Sekretariatet og de andre samarbeidspartene har også bidratt på samlingene.

Nettverk Pulje 1

Nettverk Pulje 2