Historisk arkiv

# Jordnær lykke

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Rissa kommune er kåret en av landets beste kommuner på sosiale medier. Gjennom nye medier har de grepet muligheten til å komme i nærkontakt med sine innbyggere og la dem medvirke i sin egen historie - historien om det gode liv i Rissa kommune.

Prosjektleder og assisterende rådmann i Rissa kommune Geir Are Nyeng og prosjektkollega og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Kurt Rønning (foto: Camilla Bendixen, Fagforbundet).

 

Rissa kommune er kåret en av landets beste kommuner på sosiale medier. Gjennom nye medier har de grepet muligheten til å komme i nærkontakt med sine innbyggere og la dem medvirke i sin egen historie - historien om det gode liv i Rissa kommune.

 
En kommunevisjon kan slå begge veier. I Rissa kommune var slagordet ” Rissa – for dine drømmer”. Det er lett å forestille seg at det kan føre til mange interessante tolkninger. Holdningene til kommunen var litt negative, presseomtalen var beskjeden og sjelden positiv, og kommunen var ansett av innbyggerne som lite åpen. Hjemmesiden var lite brukt og kommunene var ikke tilstede på sosiale medier. Men det var før.

Ny visjon

- Nå har Rissa kommunes Facebookside landets mest aktive brukere og er blant landets beste på sosiale medier, sier prosjektleder og assisterende rådmann Geir Are Nyeng. 

Prosjektgruppa jobbet i over et år med å skape en ny visjon og forankre den blant politikere og administrasjonen. Den nye visjonen i kommunen er ”Jordnær lykke”. Det har blitt et begrep i Rissa, og omdømme er i ferd med å snu. Nå opplever kommunen at de snakkes mer til enn om, at de er i dialog med innbyggerne og at holdningen til kommunen er mer positiv. Bruken av sosiale medier har vært helt sentral i denne utviklingen.

Hva har Rissa gjort?

Det første kommunen gjorde var å forankre prosjektet.

- Helt avgjørende for et vellykket resultat har vært tidlig involvering, sier prosjektkollega og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, Kurt Rønning.  Han forteller at prosjektgruppa har involvert innbyggerne gjennom folke- og bygdemøter. De har snakket med tillitsvalgte, ledere, politiker, lag og organisasjoner. Involveringen har vært bred.

Neste skritt var medietrening blant ledere for å få frem positive saker, men også for å fremstå troverdig når det skjer negative ting.

Et fotoprosjekt har vært nok en satsning. Kommunen engasjerte en fotograf for å illustrere hva som har vært jordnær lykke for innbyggerne i Rissa.

- Disse ble så fine, og har blitt til åtte historier om kommunen. Historiene er også blitt til filmsnutter som ligger ute på Youtube. De blir sett av stadig flere, forteller prosjektlederen.

Filmene kalles ”Historier fra Rissa”, og med disse skaper kommunen nye bilder, tanker og følelser for den jordnære lykken man kan oppleve som innbygger i kommunen.

Her er historien om et ungt par som har blitt eplebønder

Historiene har ført til en rekke nyhetsartikler. Fosna-Folket har laget oppslag på hver eneste historie, altså en positiv synergieffekt av omdømmearbeidet i Jordnær lykke-prosjektet.

 

Eplebønder i Rissa kommuner

 

Facebook - toveiskommunikasjon

Facebook har skapt en arena for dialog mellom kommunen og innbyggerne som oppleves svært positivt. Nyeng understreker at det er viktig å være bevisst i forhold til hva man legger ut, og hvor ofte.

Prosjektlederen forklarer at oppdateringene må gjøres jevnlig, ellers sorteres man automatisk ut av brukernes nyhetsstrøm. Dersom brukerne ikke er inne på kommunenes Facebook side og liker eller kommenterer på 90 dager, faller siden altså ut av nyhetsfeeden. Kommunen er derfor opptatt av å ha aktive brukere - ellers får de ikke med seg informasjonen som legges ut. Ikke noe ad-hoc arbeid altså, men allikevel så brukes det ikke mye ressurser på siden som foreløpig driftes av et par ildsjeler.

Da den nye skolen i kommunen skulle få navn ble det utlyst en avstemming på Facebook som skapte mye engasjement. Et godt eksempel på en ny måte å tenke innbyggerinvolvering på.

Besøk Facebooksiden til Rissa Kommune.

Instagram – folk engasjerer seg

Rett etter at visjonen var vedtatt startet kommunen en fotokonkurranse for å gi den mer innhold og liv.

- Det ble en kjempesuksess. Det var ingen bilder tagget av jordnær lykke da vi startet. Nå kommer det i snitt inn mellom 10 og 20 bilder fra Rissa hver eneste dag, og vi har passert 3500 bilder. Det har vi laget en bok av som vi har fått mye positiv oppmerksomhet rundt, sier Nyeng.

Se innslag om boken Jordnær lykke på NRK Trøndelag.

Youtube – si det med film

Kommunen bruker Youtube aktivt. Når de skal utlyse stillinger i kommunen er det nå en mer helhetlig tenking rundt omdømme, markedsføring og rekruttering.

Filmen om Rissa kommune på Youtube varer i over 20 minutter, noe som er veldig lenge. Likevel har den blitt sett over 8500 ganger, og fungerer mest sannsynlig like godt internt som eksternt. Når man jobber med omdømme er det viktig å balansere fokuset på innbyggere og ansatte opp mot fokuset på rekruttering.

Mye informasjon forplikter

Rissa kommune har satt i gang mye med sitt omdømmearbeid. De merker at informasjon til folket genererer behov og forventninger som forplikter.

- Vi har lagt oss på et høyt informasjonsnivå, og det forplikter. Før informerte vi lite, og da var ikke forventningene all verdens. Nå informerer vi mye, og da forventer folk at vi opprettholder det, sier Nyeng.

Den nye fortellingen – å skape et omdømme

Omdømme handler om å være det du kommuniserer at du er. Det er risikosport å skape historier, bilder og innhold hvis folk ikke kjenner seg igjen i det. Den overveldende responsen kommunen har fått tyder på at de har truffet spikeren på hodet.