Historisk arkiv

Arbeidsplassen som læringsarena

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Oppdal kommune har omsatt sin kompetanse og tause kunnskap til en praktisk veileder som mange kommuner for tiden etterspør. På samlingen for prosjektledere i Sammen om en bedre kommune i Bergen i neste uke blir arbeidet presentert. Her er en smakebit!

Bilde av noen av de flinke pådriverne bak veilederen.
Noen av de flinke pådriverne bak veilederen. Bak fra venstre: HTV i Fagforbundet Anita Aalbu, enhetsleder ved sykehjemmet, Turi Teksum , enhetsleder for hjemmetjenesten, Lill Wangberg, plasstillitsvalgt i Fagforbundet, Camilla Glorud og verneombud ved sykehjemmet, Therese Kårvand. Foran fra venstre: fagansvarlig for helse og omsorg, Frøydis Lindstrøm, plasstillitsvalgt i Sykepleierforbundet, Eli Vognild, organisasjonssjef Jega Nathan og prosjektleder Ingrid Lien. Foto: Camilla Bendixen, Fagforbundet

Verktøykasse utviklet i samarbeid

Hjemmetjenesten og sykehjemmet i Oppdal har produsert det omfattende heftet som de håper skal bli en verktøykasse for hvordan en i praksis kan utvikle kompetanse på arbeidsplassen, både individuelt og i fellesskap.

Arbeidet har vært et samarbeid mellom ansatte, ledere og tillitsvalgte. De ansatte har bidratt med sine ideer og kunnskap rundt temaene heltid- og nærværskultur, kompetanseledelse og omdømme, og en prosjektgruppe har sortert og systematisert innspillene. I tillegg har de hentet inspirasjon og læring fra fagpersoner både fra Norge og Danmark.

I slutten av 2014 kunne prosjektgruppen stolt presentere et imponerende hefte som er et fullverdig verktøy for kompetanseheving og læring på arbeidsplassen.

Hvorfor arbeidsplassen som læringsarena?

-Det er en stadig større erkjennelse av at den læringen som skjer på arbeidsplassen har stor effekt på verdiskapingen og kvaliteten på tjenesten, sier prosjektleder for Sammen om en bedre kommune i Oppdal, Ingrid Lien.

- Det handler både om å lære det vi allerede kan, såkalt reproduktiv læring, og om utviklingsorientert læring der det fokuseres på endring, nyskapning, innovasjon og kreativitet. I vår kommune ønsker vi å sette fokus på begge deler, sier hun.

Å gjøre taus kompetanse åpen

Det snakkes mye om taus kompetanse, spesielt i omsorgsyrkene. I Oppdal er de opptatt av å gjøre denne kompetansen åpen, og lære gjennom å samarbeide om oppgaver. Slik skal de dele og utvikle kompetansen i hverdagen på arbeidsplassen:

  • Hverdagslæring
  • Kollegaveiledning og tilbakemelding
  • Refleksjonsgrupper
  • Internundervisning
  • Møter
  • Jobbrotasjon/hospitering
  • Fadderordning
  • Kunnskapsoverføring av kurs og etterutdanning

Just do it!

De ansatte i kommunen er i disse dager nettopp i gang med å ta i bruk metoden i praksis. Dette er i aller høyeste grad noe som blir til mens de går, og erfaringene vil komme etter hvert. Veilederen gir dem tips og øvelser som kan være nyttige underveis. Slik får alle den tryggheten, og ikke minst legitimiteten, som trengs når en skal gå inn i noe så personlig som én til én veiledning med en kollega.

Veilederen er fylt med nydelige illustrasjoner av Mali Anette Hoel, og kjente sitater som dette av Aristoteles:

”Det vi må lære før vi kan gjøre det, det lærer vi ved å gjøre det.”

For å bestille veilederen, ta kontakt med Oppdal kommune.

Bilde av ansatte ved BOAS i Oppdal kommune. Her er de i gang med læring på arbeidsplassen.
På BOAS er de i gang med læring på arbeidsplassen. Her er mange av de dyktige medarbeiderne bak arbeidet med veilederen. Bak fra venstre: avdelingsleder i hjemmetjenesten, Bård Horvli, HTV i Fagforbundet, Anita Aalbu, helsefagarbeider/hverdagsrehabilitering Gunn Helen Frilseth, systemansvarlig for fagsystem, Åse Hauge, avdelingsleder i hjemmetjenesten, Malin Wassdal, enhetsleder i hjemmetjenesten, Lill Wangberg , enhetsleder ved sykehjemmet, Turi Teksum, avdelingsleder i hjemmetjenesten, Anne Kari Havdal. Foran fra venstre: miljøarbeider i hjemmetjenesten, Anita Aspaas, fagutviklingssykepleier hjemmetjenesten, Jarbjørg Gunnes, organisasjonssjef og prosjektleder Ingrid Lien, fagansvarlig for helse og omsorg, Frøydis Lindstrøm. Foto: Camilla Bendixen, Fagforbundet
Til toppen