Historisk arkiv

Brønnøy som digital kommune

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Mandag 12. november arrangerte Brønnøy kommune temadag med tittelen ”Den digitale kommune”. Målsettingen med dagen var å få kunnskap og en felles forståelse av muligheter og utfordringer i forhold til planlegging og styring av IKT-bruken i kommunen.


Kinosalen ble fylt opp av 80 deltagere, mer var det ikke plass til. Det var en særdeles bred deltagelse fra kommunen; politikere, ledere, mellomledere, IT-avdelingen, IT-kontakter og hovedtillitsvalgte.

Deltagere i dyp konsentrasjon om gruppearbeidet på temadagen i Brønnøy.
Politikere og administrative ledere i dyp konsentrasjon om gruppearbeidet under temadagen i Brønnøy (Foto: Kristen Dalby, Fagforbundet)


Kommunen hadde engasjert tung fagkunnskap på feltet. KS Agenda ved Svein Erik Wilthil, Gjermund Lanestedt og Terje Borge Olsen hadde innledninger om den digitale kommune, både om muligheter, utfordringer og fallgruver. I tillegg holdt byens eget bysbarn og leder for Altinn sentralforvalting, Dan Remi Mørk, en presentasjon av Altinn.

Det ble et godt seminar som vekslet mellom foredrag, gruppearbeid, diskusjoner og presentasjoner i plenum. Det var stor aktivitet i gruppene, og mange gode forslag kom fram. Dette vil Brønnøy kommune ta med seg videre i arbeidet med kompetanseutvikling og rekruttering.