Historisk arkiv

Brønnøy tenker nytt om kompetanse og rekruttering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunen markedsfører seg mot ungdom, samarbeider med bedrifter og er ikke redd for å tenke stort.

Brønnøy kommune jobber på mange plan for å styrke kompetansen og bedre rekrutteringen til kommunen.

Investerer i medarbeidere
Kommunen har blant annet kartlagt kompetansen i egen organisasjon. Nå tar de nye skritt både for å mobilisere ubrukt kompetanse og for å styrke den samlede kompetansen i kommunen.

Medarbeidere som trenger påfyll og kompetanseheving skal få dette, tilpasset kommunens reelle behov. Kommunen skal utarbeide både planer, strategier og en egen politikk på området.

Skilt: Brønnøysund

Brønnøysund er administrasjonssenteret i Brønnøy kommune.

Tenker stort
Brønnøy tenker stort og vil gjerne bli et utstillingsvindu for bruk av elektroniske tjenster og IKT generelt. Det har de særlige forutsetninger for, mener ordfører Kjell H. Trælnes.

Kommunen og Brønnøysundregistrene har inngått en intensjonsavtale om blant annet å ”støtte opp om hverandres arbeidsområder for å utvikle piloter på gode elektroniske tjenester som kan ha anvendelse nasjonalt og internasjonalt”. Kommunen ønsker å sikre at registrene står støtt og befester sin posisjon i Brønnøy.

Vil markere seg som e-Kommune
Samtidig ønsker Brønnøy å utvikle seg til å bli en e-Kommune med nasjonalt ry, og ikke bare vertskommune for verdens ledende registeretat: ”e-Kommunen skal aktivt utnytte moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi til å skape tilgjengelig og effektiv forvaltning og gode tjenester til innbyggerne og næringslivet”, heter det i avtalen.                                     

- Vi vil gjerne være foregangskommune på dette feltet i Saman om ein betre kommune, sier Tore Tveråmo,  folkevalgt, leder i styringsgruppen og selv ansatt i Brønnøysundregistrene.